| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
4200 opracowań - kliknij tutaj i pobierz na dysk

Pomoce dla studentów:

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterską
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat


Skład pracy: idea i podpisanie Europejskiej Karty Samorządu terytorialnego, skład Karty, Konstytucja Polski i polskie ustawodastwo a Karta. (17 stron) [Stan prany: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985r. (Dz. U. z 25 listopada 1994r., nr 124, poz. 607), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483), Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. nr 142 poz. 1591), Ustawa z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.), Ustawa z 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88 poz. 985), Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 95 poz. 602 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1998 r.), Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 154 poz. 1800), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071), Wyrok NSA ISA 1860/97.]

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.

Pliki podobne tematycznie: #

Aby pobierać pliki wpisz kod:
Podaj swój adres e-mail:

Opracowania napisane są w programie Word. Po pobraniu na dysk można je odczytać, zmieniać i drukować.

Plik pt. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Integracja europejska.
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.


Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej
Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna
Europejski system walutowy
Globalizacja
Globalizacja - praca


Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat


© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | mapa serwisu | słownik | tematy | tematyczne | Nasze serwisy: Biznes plan