MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat

Skład pracy: idea i podpisanie Europejskiej Karty Samorządu terytorialnego, skład Karty, Konstytucja Polski i polskie ustawodastwo a Karta. (17 stron) [Stan prany: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985r. (Dz. U. z 25 listopada 1994r., nr 124, poz. 607), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483), Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. nr 142 poz. 1591), Ustawa z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.), Ustawa z 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88 poz. 985), Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 95 poz. 602 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1998 r.), Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 154 poz. 1800), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071), Wyrok NSA ISA 1860/97.]

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.


Pliki powiązane tematycznie: #integracja europejska,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Integracja europejska
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej (Liczba stron: 17)
Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna (Liczba stron: 19)
Europejski system walutowy (Liczba stron: 12)
Globalizacja - praca (Liczba stron: 23)
CEFTA - referat (Liczba stron: 34)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat (Liczba stron: 17)
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 23)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (Liczba stron: 14)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 7)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (Liczba stron: 37)
Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej (Liczba stron: 17)