MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Podstawy bankowości Bankowość internetowa i elektroniczna

Bankowość - podstawy (9 stron)
Bankowość (41 stron)
Finanse i bankowość (9 stron)
Podstawy bankowości (11 stron)
Prawo bankowe (17 stron)
Analiza sprawozdań finansowych banku (33 strony)
Bank centralny (14 stron)
Bank światowy (21 stron)
Banki w Polsce (10 stron)
Bankowość (24 strony)
Emisja bankowych papierów wartościowych (10 stron)
Bank centralny (8 stron)
Istota i zakres marketingu bankowego (11 stron)
Istota systemu bankowego (10 stron)
Karty elektroniczne (6 stron)
Konkurencja w sektorze bankowym (5 stron)
Kredyt gotówkowy (12 stron)
Bankowość (24 strony)
Metody określające zdolności kredytowe (32 strony)
Nadpłynność systemu bankowego (19 stron)
Niezależność banku centralnego (13 stron)
Pieniądz i współczesny system bankowy (13 stron)
Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych (6 stron)
Polityka pieniężna banku centralnego (18 stron)
Produkty działalności kredytowej banku (9 stron)
Rola Banku Centralnego (14 stron)
Ryzyko bankowe (7 stron)
Bankowość (37 stron)
Rola banku centralnego (18 stron)
Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe (21 stron)
Rozwój banków komercyjnych (29 stron)
Ryzyko bankowe i ryzyko stopy procentowej (10 stron)
Stopy procentowe (10 stron)
Strategia działania banków komercyjnych (11 stron)
Sytuacja finansowa banków (62 strony)
Ryzyko kredytowe (17 stron)
Zabezpieczenia kredytów (7 stron)
Znaczenie nadzoru bankowego (15 stron)
Kredyty i pożyczki bankowe
12 zagadnień z bankowości (9 stron)
Pytania i odpowiedzi (27 stron)
Teoria i zadanie (22 strony)
Bankowość (34 strony)
Prawo bankowe - zagadnienia (32 strony)
Pytania (102 strony)
Bankowość - ściąga (5 stron)
Test z bankowości (13 stron)
Kredyt dyskontowy (15 stron)
Analiza rynkowa - bank (7 stron)
Bank centralny Polski (5 stron)
Bank Światowy a inwestycje (8 stron)
Bank uniwersalny a hipoteczny
Banki komercyjne (13 stron)
Bankowość inwestycyjne
Bankowy system informatyczny (16 stron)
Controlling bankowy (11 stron)
Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskiej (11 stron)
Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich (7 stron)
Dystrybucja produktów bankowych
Bank Światowy (11 stron)
Fundusze banku
Funkcje i cele nadzoru bankowego
Marketing bankowy (14 stron)
Gwarancje bankowe (20 stron)
Historia bankowości centralnej w Polsce (4 strony)
Historia pieniądza (12 stron)
Klient banku - przedsiębiorstwo
Konsolidacja banków (4 strony)
Kredyty (8 stron)
Marketing bankowy (19 stron)
Obligacje
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (13 stron)
Operacje rozliczeniowe (19 stron)
Otoczenie banku (23 strony)
Papiery wartościowe w działalności banków (12 stron)
Planowanie strategiczne banku (11 stron)
Polityka monetarna banku centralnego (10 stron)
Powstanie i zasady emisji banknotów (10 stron)
Powstawanie i organizacja banków (8 stron)
Prawne formy zabezpieczenia kredytu (9 stron)
Prawo bankowe (29 stron)
Procedura uzyskania gwarancji bankowej (5 stron)
Produkty bankowe - porównanie
Produkty bankowe (9 stron)
Rola i znaczenie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku
Rozwój bankowości w Polsce (30 strony)
Sibir, Kir, Elixir
Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE (14 stron)
Struktura banku
System bankowy (8 stron)
Kredyt (28 stron)
Kredyty (18 stron)
System bankowy w Polsce (8 stron)
Tradycje polskiej bankowości
Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego
Działalność kredytowa banku (13 stron)
Działalność kredytowa banku (18 stron)
Kredyt bankowy (12 stron)
Kredyty bankowe (11 stron)
Kredyty dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (14 stron)
Prawne formy zabezpieczenia kredytu (9 stron)
Windykacja trudnych kredytów (10 stron)
Zabezpieczenia kredytu (12 stron)
Ryzyko bankowe (7 stron)
Ryzyko kredytowe (14 stron)
Ryzyko kredytowe banku (9 stron)
Zarządzanie ryzykiem bankowym (17 stron)
Zarządzanie ryzykiem kredytowym (14 stron)

Bankowość elektroniczna i internetowa:
Bankowości elektroniczna (11 stron)
Bankowość elektroniczna
Bankowość internetowa (5 stron)
Bankowość internetowa (7 stron)
Bankowość internetowa (8 stron)
Bankowość internetowa (9 stron)
Bankowość internetowa 2 (8 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Podstawy bankowości Bankowość internetowa i elektroniczna? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Bankowość elektroniczna 12
- Bankowość elektroniczna - referat 16
- Nowe produkty bankowe - referat 0
- Test z bankowości - pytania testowe na egzamin 13
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Test na egzamin z bankowości 24