MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Finanse przedsiębiorstw - Wykłady ściągi i opracowania

Finanse przedsiębiorstw - wartość pieniądza (41 strony)
Finanse przedsiębiorstw (123 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (58 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (20 stron)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (23 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (25 strony)
Faktoring (14 stron)
Finansowanie przedsiębiorstw (24 strony)
Forfaiting (7 stron)
Istota kapitału własnego (24 strony)
Konsolidacja kapitału i produkcji w BP Poland
Koszt utarg zysk (12 stron)
Leasing - rodzaje, wady i zalety (10 stron)
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania (11 stron)
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw (18 stron)
Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw (23 strony)
Strategie finansowania przedsiębiorstw (12 stron)
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym (7 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego
Finanse przedsiębiorstwa (34 strony)
Wycena przedsiębiorstwa (17 stron)
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową EVA (15 stron)
Zarządzanie kosztami (11 stron)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (19 stron)
Firma leasingowa (12 stron)
Leasing - istota i rodzaje (13 stron)
Leasing (14 stron)
Leasing (66 stron)
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw (15 stron)
Leasing nieruchomości (13 stron)
Opłacalność leasingu (9 stron)
Finanse - zagadnienia (16 stron)
12 zagadnień (21 stron)
Zagadnienia (30 stron)
Finanse przedsiębiorstw (34 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (25 stron)
Zagadnienia (34 strony)
Zagadnienia egzaminacyjne (20 stron)
Pytania z finansów przedsiębiorstw (21 stron)
75 pytań z finansów
Finanse przedsiębiorstw - ściąga
Majątek przedsiębiorstwa - ściąga
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - ściąga II
CAMP
Dźwignia finansowa
Dźwignia operacyjna
Efektywna stopa procentowa
IRR
NPV
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - zadania (24 strony)
Controlling (22 strony)
Dochodzenie należności (24 strony)
Dźwignia operacyjna, finansowa (23 strony)
Faktoring (15 stron)
Faktoring (16 stron)
Faktoring
Franchising (5 stron)
Kapitał
Konstrukcja rachunku zysków i strat
Koszty w przedsiębiorstwie (14 stron)
Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa (27 stron)
Leasing (21 stron)
Majątek obrotowy (14 stron)
Majątek obrotowy
Metody oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (15 stron)
Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty (7 stron)
MSP w Polsce (12 stron)
Ocena efektywności działalności firmy
Outsourcing (12 stron)
Outsourcing (7 stron)
Papiery komercyjne (8 stron)
Piramida du Potna. Wycena majątku - schematy
Planowanie nakładów kapitałowych (15 stron)
Planowanie nakładów kapitałowych (13 stron)
Płynność finansowa przedsiębiorstwa (30 stron)
Płynność firmy (17 stron)
Rola kapitałów obcych w przedsiębiorstwie (9 stron)
Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron)
Ryzyko działalności w działalności przedsiębiorstw (14 stron)
Ryzyko kredytowe (7 stron)
Sprawozdanie finansowe (14 stron)
System finansowy przedsiębiorstwa (12 stron)
Venture Capital (19 stron)
Venture Capital (26 stron)
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures i koncepcja duration
Zarządzanie należnościami (11 stron)
Zdolność kredytowa (18 stron)
Źródła finansowania MSP (12 stron)
Leasing (10 stron)
Leasing (15 stron)
Leasing (6 stron)
Leasing 2 (10 stron)
Leasing a kodeks cywilny (12 stron)
Leasing a kredyt
Ocena opłacalności transakcji leasingowych (10 stron)
Podstawy Leasingu (18 stron)


Zobacz inne opracowania w temacie: Finanse przedsiębiorstw ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Finansowanie przedsiębiorstw 23
- Wycena przedsiębiorstwa 17
- Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 14
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca 6
- Wynik finansowy - tworzenie i podział 10
- Strategia zarządzania kapitałem obrotowym 16
- więcej
??