| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
Finanse przedsiębiorstw - Wykłady ściągi i opracowaniaSzukasz opracowań na temat: Finanse przedsiębiorstw - Wykłady ściągi i opracowania? Sprawdź gotowe referaty i opracowania w tym temacie. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) 15
- Finansowanie przedsiębiorstw 23
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat 7
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 12
- Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa 9
- Prywatyzacja - referat 11
- Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 14

Na CDStudent znajdziesz natomiast dodatkowo:


Finanse przedsiębiorstw - wartość pieniądza (41 strony)
Finanse przedsiębiorstw (123 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (58 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (20 stron)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (23 strony)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (25 strony)
Faktoring (14 stron)
Finansowanie przedsiębiorstw (24 strony)
Forfaiting (7 stron)
Istota kapitału własnego (24 strony)
Konsolidacja kapitału i produkcji w BP Poland
Koszt utarg zysk (12 stron)
Leasing - rodzaje, wady i zalety (10 stron)
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania (11 stron)
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw (18 stron)
Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw (23 strony)
Strategie finansowania przedsiębiorstw (12 stron)
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym (7 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego
Finanse przedsiębiorstwa (34 strony)
Wycena przedsiębiorstwa (17 stron)
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową EVA (15 stron)
Zarządzanie kosztami (11 stron)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (19 stron)
Firma leasingowa (12 stron)
Leasing - istota i rodzaje (13 stron)
Leasing (14 stron)
Leasing (66 stron)
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw (15 stron)
Leasing nieruchomości (13 stron)
Opłacalność leasingu (9 stron)
Finanse - zagadnienia (16 stron)
12 zagadnień (21 stron)
Zagadnienia (30 stron)
Finanse przedsiębiorstw (34 strony)
Finanse przedsiębiorstwa (25 stron)
Zagadnienia (34 strony)
Zagadnienia egzaminacyjne (20 stron)
Pytania z finansów przedsiębiorstw (21 stron)
75 pytań z finansów
Finanse przedsiębiorstw - ściąga
Majątek przedsiębiorstwa - ściąga
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - ściąga II
CAMP
Dźwignia finansowa
Dźwignia operacyjna
Efektywna stopa procentowa
IRR
NPV
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - zadania (24 strony)
Controlling (22 strony)
Dochodzenie należności (24 strony)
Dźwignia operacyjna, finansowa (23 strony)
Faktoring (15 stron)
Faktoring (16 stron)
Faktoring
Franchising (5 stron)
Kapitał
Konstrukcja rachunku zysków i strat
Koszty w przedsiębiorstwie (14 stron)
Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa (27 stron)
Leasing (21 stron)
Majątek obrotowy (14 stron)
Majątek obrotowy
Metody oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (15 stron)
Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty (7 stron)
MSP w Polsce (12 stron)
Ocena efektywności działalności firmy
Outsourcing (12 stron)
Outsourcing (7 stron)
Papiery komercyjne (8 stron)
Piramida du Potna. Wycena majątku - schematy
Planowanie nakładów kapitałowych (15 stron)
Planowanie nakładów kapitałowych (13 stron)
Płynność finansowa przedsiębiorstwa (30 stron)
Płynność firmy (17 stron)
Rola kapitałów obcych w przedsiębiorstwie (9 stron)
Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron)
Ryzyko działalności w działalności przedsiębiorstw (14 stron)
Ryzyko kredytowe (7 stron)
Sprawozdanie finansowe (14 stron)
System finansowy przedsiębiorstwa (12 stron)
Venture Capital (19 stron)
Venture Capital (26 stron)
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures i koncepcja duration
Zarządzanie należnościami (11 stron)
Zdolność kredytowa (18 stron)
Źródła finansowania MSP (12 stron)
Leasing (10 stron)
Leasing (15 stron)
Leasing (6 stron)
Leasing 2 (10 stron)
Leasing a kodeks cywilny (12 stron)
Leasing a kredyt
Ocena opłacalności transakcji leasingowych (10 stron)
Podstawy Leasingu (18 stron)Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami


Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referatDołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterską
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii Serwis Studentów | Mapa