MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Mikroekonomia Podstawy mikroekonomii Wykłady Ściągi Zadania

Patrz też: Ekonomia matematyczna

Esencja mikroekonomii (20 stron)
Ćwiczenia z mikroekonomii (15 stron)
Mikroekonomia (25 stron)
Mikroekonomia (35 stron)
Podstawy mikroekonomii (22 strony)
Podstawy mikroekonomii (8 stron)
Wprowadzenie do ekonomii (23 strony)
129 definicji
Definicje i twierdzenia
Decyzje konsumenta na rynku (8 stron)
Ekonomia klasyczna (27 stron)
Ekonomia neoklasyczna (20 stron)
Konkurencja na wolnym rynku (8 stron)
Konsument w gospodarce rynkowej (23 strony)
Mechanizm rynkowy (10 stron)
Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie
Monopol a konkurencja doskonała (8 stron)
Monopol a konkurencja doskonała (15 stron)
Oligopol (12 stron)
Optimum producenta i konsumenta (26 stron)
Podaż (8 stron)
Popyt (8 stron)
Równowaga rynkowa (6 stron)
Teoria wyborów konsumenta (14 stron)
Wolna konkurencja a monopol (8 stron)
Zagregowana podaż
16 zagadnień z mikroekonomii
Zaganiania na egzamin (21 stron)
Zaganiania na egzamin (tabelka)
Zagadnienia (19 stron)
Zagadnienia (23 strony)
Zagadnienia (24 strony)
Elastyczność cenowa popytu - ściąga
Ściąga (3 strony)
Ściąga (5 stron po 3 kolumny)
Pytania testowe (47 strony)
Test 1, 2 i 3
Zadania (11 stron)
Zadania (12 stron)
Człowiek jako podmiot gospodarowania (7 stron)
Czym jest ekonomia
Czynniki kształtujące poyt
Czynniki produkcji i rynek pracy (12 stron)
Decyzje konsumenta (14 stron)
Efekty zewnętrzne powstające w procesie gospodarowania
Elastyczność cenowa
Elastyczność popytu
Elastyczność
Funkcja konsumpcji i inwestycje
Funkcjonowanie gospodarki narodowej
Funkcjonowanie rynków i mechanizmu rynkowego (9 stron)
Gospodarowanie (31 stron)
Interwencjonizm państwowy
Konkurencja doskonała i monopol (14 stron)
Konkurencja monopolistyczna
Koszty w mikroekonomii (9 stron)
Mechanizm rynkowy (9 stron)
Monopol (21 stron)
Monopol (75 stron)
Monopol na przykładzie spółek USA (13 stron)
Monopolizacja
Narzędzia analizy rynku (38 stron)
Neoklasyczna i Keynesowska teoria równowagi
Optimum konsumenta
Paradoks Leontiefa
Podstawy monopolu (6 stron)
Popyt a wielkość produkcji w gospodarce (24 strony)
Popyt i podaż (24 strony)
Popyt i podaż
Popyt na pieniądz
Popyt, podaż, cena
Popyt
Popytowa strona rynku (48 strony)
Postępowanie nabywców
Potrzeby źródłem gospodarowania
Prawo malejących przychodów (6 stron)
Przedmiot mikroekonomii
Psychologia reklamy (14 stron)
Równowaga ekonomiczna (8 stron)
Równowaga konsumenta
Równowaga rynkowa
Równowaga w gospodarce zamkniętej
Rynek (15 stron)
Rynek (39 stron)
Rynek doskonale konkurencyjny (45 strony)
Rynek i jego elementy (7 stron)
Rynek, popyt, podaż (13 stron)
Struktury rynkowe
System gospodarki rynkowej
Teoria kosztów 2
Teoria kosztów
Teoria podaży (13 stron)
Teoria produkcji
Wybór istotą gospodarowania
Wybór konsumenta (10 stron)
 

Zobacz inne opracowania w temacie: Mikroekonomia Podstawy mikroekonomii Wykłady Ściągi Zadania? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 11
- Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 12
- Test z mikroekonomii 12
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
- Definicje z mikroekonomii 12
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20