| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
Podstawy zarządzania i organizacji - Wykłady Ściągi Referaty z OiZSzukasz opracowań na temat: Podstawy zarządzania i organizacji - Wykłady Ściągi Referaty z OiZ? Sprawdź gotowe referaty i opracowania w tym temacie. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady 31
- Podstawy zarządzania - ściąga 2
- Kultura organizacji w USA 8
- Kultura organizacyjna - referat 13
- Podstawy socjologii 26
- Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 15
- Test z zarządzania strategicznego 5

Na CDStudent znajdziesz natomiast dodatkowo:


| Negocjacje i negocjowanie | Kierowanie | Motywacja i motywowanie | Struktura organizacyjna | Kultura organizacji |
 

Metody organizacji i zarządzania (16 stron)
Metody organizacji i zarządzania (23 strony)
Metody zarządzania firmą (16 stron)
Organizacja i kierowanie (16 stron)
Organizacja i zarządzanie (24 strony)
Organizacja i zarządzanie (35 stron)
Podstawy OiZ (11 stron)
Podstawy OiZ (31 stron)
Podstawy organizacji i zarządzania (13 stron)
Podstawy zarządzania (14 stron)
Podstawy zarządzania (17 stron)
Podstawy zarządzanie (22 strony)
Przedmiot nauki organizacji i zarządzania (12 stron)
Teoria organizacji i zarządzania (18 stron)
Zarządzanie (20 stron)
Zarządzanie (19 stron)
Zarządzanie (25 stron)
Zarządzanie (32 strony)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (15 stron)
Definicje (19 stron)
Podstawowe definicje zarządzanie
Zarządzanie - definicje (8 stron)
754 pytania na egzamin z zarządzania
Podstawy zarządzania - test
Test z zarządzania
Testy z zarządzania (168 pytań)
Zarządzanie - test (11 stron)
OiZ (zagadnienia) - ściąga
Ściągi z podstaw organizacji i zarządzania
100 zagadnień (17 stron)
70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania
Zarządzanie - zagadnienia (33 strony)
Pytania i odpowiedzi (9 stron)
Zagadnienia (16 stron)
Zagadnienia (23 strony)
Zagadnienia (34 strony)
Burza mózgów (9 stron)
Cechy charakterystyczne menedżera
Cena i jej znaczenie w zarządzaniu
Charakterystyka sprawnego działania (5 stron)
Czynniki sukcesu firmy
Diagram Ishikawy
Działania zorganizowane i zasady zarządzania
Etyka w biznesie (10 stron)
Ewolucja systemu zarządzania (9 stron)
Ewolucja systemu zarządzania
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania (5 stron)
Formalizacja
Grupy formalne i nieformalne
Istota zarządzania projektami
Klasyczna teoria organizacji
Komunikacja interpersonalna (16 stron)
Koncepcje przywództwa
Konflikt w zakładzie pracy (8 stron)
Konflikty w organizacji
Kontrolowanie
Makrootoczenie i jego składniki
Menadżer - konflikt i komunikowanie (15 stron)
Metoda ABC (22 strony)
Metody pracy menadżera
Misja i sukces
Misja przedsiębiorstwa (7 stron)
Misja
Nowe techniki i metody zarządzania (12 stron)
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (24 stron)
Oddelegowanie zadań
Organizacja (16 stron)
Organizacja, motywowanie, kierowanie (15 stron)
Organizacje uczące się (12 stron)
Otoczenie przedsiębiorstwa
Otocznie organizacji
Outplacement (9 stron)
Pareto - Lorenzo
Podobieństwa i różnice poszczególnych rodzajów auditów
Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa
Polscy przedstawiciele myśli organizacyjnej i ich wkład w rozwój światowej myśli ekonomicznej
Polscy uczeni
Prekursorzy zarządzania (9 stron)
Procesy inwestycyjne (13 stron)
Przywództwo (6 stron)
Rola konfliktu w interesach (5 stron)
Rola planowania w zarządzaniu (8 stron)
Różnice w zarządzaniu w firmach ze względu na ich wielkość
Rygoryzm a odpowiedzialność pracy (8 stron)
SI biznesu
Strategia przedsiębiorstwa transportowego (6 stron)
Stres w pracy menadżera (9 stron)
Systemy informowania kierownictwa (8 stron)
Systemy wspomagania decyzji (9 stron)
Techniki informatyczne w zarządzaniu (16 stron)
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Teoria organizacji a system nauk organizacyjnych
Wywieranie wpływu na ludzi
Zarządzanie jako forma kierowania
Zarządzanie operacyjne (12 stron)
Zarządzanie przez cele (7 stron)
Zarządzanie przez konflikt
Zarządzanie przez zadania
Zarządzanie rozwojem organizacji (13 stron)
Benchmarking (11 stron)
Benchmarking (11 stron)
Benchmarking (14 stron)
Benchmarking
Decydowanie - zagadnienia
Decydowanie (9 stron)
Proces podejmowania decyzji (7 stron)
Innowacje
Powodzenie innowacji

Ponadto zestaw ściąg, wykładów i testy z zarządzania.Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami


Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referatDołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterską
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii Serwis Studentów | Mapa