MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Rachunkowość finansowa Podstawy rachunkowości - Wykłady i Ściągi

Podstawy rachunkowości (20 stron)
Podstawy rachunkowości (22 strony)
Rachunkowość finansowa (8 stron)
Istota i cele rachunkowości (18 stron)
Teoria i przykłady (24 strony)
Teoria i zadanie (9 stron)
Rachunkowość finansowa (21 stron)
Rachunkowość finansowa (24 strony)
Rachunkowość ubezpieczeń
Definicje (5 stron)
Definicje i pojęcia
Mini słownik
Zasady i definicje
Badanie i ogłoszenie sprawozdań finansowych (8 stron)
Bilans
Ewidencja i wycena środków pieniężnych
Istota i zakres rachunkowości finansowej
Kapitał zakładowy (35 stron)
Klasyfikacja rozrachunków oraz zasady ich ewidencji (9 stron)
Konta księgowe (7 stron)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (19 stron)
Rachunkowość jako system pomiaru wartości (13 stron)
Rachunkowość sektora finansów publicznych (21 stron)
Rachunkowość w przedsiębiorstwie (14 stron)
Rezerwy podmiotów gospodarczych (13 stron)
Środki trwałe (28 stron)
Wycena wartości niematerialnych i prawnych (17 stron)
Zobowiązania bilansowe i pozabilansowe przedsiębiorstwa (14 stron)
Rachunkowość bankowa (30 stron)
Ściąga (6 stron)
Ściąga z definicji
Ściągi z rachunkowości
Ściągi z rachunkowości zarządczej
Test 1 i 2
Podatek Vat - zadania
Rachunek zysków i strat - zadanie
Zadania 1, 2, 3 i 4
Rachunkowość finansowa - zadania
Zadanie - księgowanie
Aktywa i pasywa
Amortyzacja (13 stron)
Amortyzacja środków trwałych (7 stron)
Amortyzacja środków trwałych
Bilans i jego elementy (15 stron)
Bilans
Dokumentacja w handlu (29 stron)
Dzielenie i łączenie kont
Ewidencja rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany w stanie majątku
Ewidencja środków pieniężnych
Gospodarowanie majątkiem (21 stron)
Istota i klasyfikacja kosztów
Istota i znaczenie rozrachunków (14 stron)
Istota rachunkowości
Kapitał obrotowy firmy (12 stron)
Konta wynikowe
Konto księgowe
Księgowanie
Operacje wynikowe
Podstawowe sprawozdania finansowe
Podstawowe zasady rachunkowości
Podział kapitałów
Podział materiałów i sposoby ich wyceny
Pojęcie rachunkowości (6 stron)
Rola i znaczenie środków trwałych (20 stron)
Sprawozdania finansowe (8 stron)
System informacyjny rachunkowości (9 stron)
Systemy finansowo - księgowe (7 stron)
Środki trwałe (20 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego (11 stron)
VAT
Zmiany w ustawie o rachunkowości (11 stron)

Zobacz inne opracowania w temacie: Rachunkowość finansowa Podstawy rachunkowości ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Podstawy rachunkowości zarządczej 11
- Analiza progu rentowności - referat 12
- Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady 14
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26
- Nowoczesne metody rachunku kosztów 14
- Wynik finansowy - tworzenie i podział 10