| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
Rachunkowość finansowa Podstawy rachunkowości - Wykłady i ŚciągiSzukasz opracowań na temat: Rachunkowość finansowa Podstawy rachunkowości - Wykłady i Ściągi? Sprawdź gotowe referaty i opracowania w tym temacie. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Podstawy rachunkowości zarządczej 11
- Analiza progu rentowności - referat 12
- Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady 14
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26
- Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory 5
- Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami 11
- Nowoczesne metody rachunku kosztów 14

Na CDStudent znajdziesz natomiast dodatkowo:


Podstawy rachunkowości (20 stron)
Podstawy rachunkowości (22 strony)
Rachunkowość finansowa (8 stron)
Istota i cele rachunkowości (18 stron)
Teoria i przykłady (24 strony)
Teoria i zadanie (9 stron)
Rachunkowość finansowa (21 stron)
Rachunkowość finansowa (24 strony)
Rachunkowość ubezpieczeń
Definicje (5 stron)
Definicje i pojęcia
Mini słownik
Zasady i definicje
Badanie i ogłoszenie sprawozdań finansowych (8 stron)
Bilans
Ewidencja i wycena środków pieniężnych
Istota i zakres rachunkowości finansowej
Kapitał zakładowy (35 stron)
Klasyfikacja rozrachunków oraz zasady ich ewidencji (9 stron)
Konta księgowe (7 stron)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (19 stron)
Rachunkowość jako system pomiaru wartości (13 stron)
Rachunkowość sektora finansów publicznych (21 stron)
Rachunkowość w przedsiębiorstwie (14 stron)
Rezerwy podmiotów gospodarczych (13 stron)
Środki trwałe (28 stron)
Wycena wartości niematerialnych i prawnych (17 stron)
Zobowiązania bilansowe i pozabilansowe przedsiębiorstwa (14 stron)
Rachunkowość bankowa (30 stron)
Ściąga (6 stron)
Ściąga z definicji
Ściągi z rachunkowości
Ściągi z rachunkowości zarządczej
Test 1 i 2
Podatek Vat - zadania
Rachunek zysków i strat - zadanie
Zadania 1, 2, 3 i 4
Rachunkowość finansowa - zadania
Zadanie - księgowanie
Aktywa i pasywa
Amortyzacja (13 stron)
Amortyzacja środków trwałych (7 stron)
Amortyzacja środków trwałych
Bilans i jego elementy (15 stron)
Bilans
Dokumentacja w handlu (29 stron)
Dzielenie i łączenie kont
Ewidencja rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany w stanie majątku
Ewidencja środków pieniężnych
Gospodarowanie majątkiem (21 stron)
Istota i klasyfikacja kosztów
Istota i znaczenie rozrachunków (14 stron)
Istota rachunkowości
Kapitał obrotowy firmy (12 stron)
Konta wynikowe
Konto księgowe
Księgowanie
Operacje wynikowe
Podstawowe sprawozdania finansowe
Podstawowe zasady rachunkowości
Podział kapitałów
Podział materiałów i sposoby ich wyceny
Pojęcie rachunkowości (6 stron)
Rola i znaczenie środków trwałych (20 stron)
Sprawozdania finansowe (8 stron)
System informacyjny rachunkowości (9 stron)
Systemy finansowo - księgowe (7 stron)
Środki trwałe (20 stron)
Tworzenie i podział wyniku finansowego (11 stron)
VAT
Zmiany w ustawie o rachunkowości (11 stron)Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami


Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referatDołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterską
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii Serwis Studentów | Mapa