MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Rynek kapitałowy Analiza techniczna i fundamentalna - Wykłady Ściągi

Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego (30 stron)
Inwestycje kapitałowe (33 strony)
Rynek finansowy (28 stron)
Rynek kapitałowy (63 strony)
Rynek kapitałowy z przykładowymi zadaniami (18 stron)
Rynek papierów wartościowych (52 strony)
Rynki finansowe (37 stron)
Rynki kapitałowe (25 stron)
Analiza akcji (15 stron)
Giełda (44 stron)
Giełda i transakcje na giełdzie (11 stron)
Giełda papierów wartościowych (14 stron)
Miary ryzyka akcji (13 stron)
Warszawska giełda papierów wartościowych (11 stron)
Akcje (21 stron)
Akcje jako instrument właścicielski (12 stron)
Analiza fundamentalna (6 stron)
Analiza portfelowa spółek (22 stron)
Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych (21 stron)
Giełda papierów wartościowych jako rynek wtórny (61 stron)
Historia giełd polskich
Historia polskich giełd pieniężnych (8 stron)
Indeksy (17 stron)
Indeksy giełdowe (7 stron)
Papiery wartościowe (18 stron)
Papiery wartościowe notowane na CETO (13 stron)
Rynek papierów wartościowych (16 stron)
Umorzenie akcji (8 stron)
Giełda - ściąga
Rynek papierów wartościowych i giełda - ściąga
Akcje - funkcje i rodzaje
Akcje (16 stron)
Akcje i obligacje (6 stron)
Charakterystyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (13 stron)
Czynniki wahań notowań giełdowych (14 stron)
Domy maklerskie
Giełda (5 stron)
GPW (13 stron)
Komisja Papierów Wartościowych
Papiery wartościowe, akcje, obligacje (9 stron)
Prospekt emisyjny
Przestępstwa giełdowe
Sesja giełdowa
Warset (11 stron)
Wycena akcji zwykłych
Akcje (12 stron)
Akcje (9 stron)
Analiza techniczna (8 stron)
Credit rating
GPW (24 strony)
Instrumenty pochodne (26 stron)
Kontrakty Forward (25 stron)
Kontrakty futures (20 stron)
Kontrakty futures i forward (7 stron)
Obligacje
Opcje i instrumenty pochodne (26 stron)
Papiery wartościowe
Rating papierów komercyjnych (10 stron)
Rynek kapitałowy (10 stron)
Rynki i Instytucje Finasowe (10 stron)
Akcje
CAMP
Cena akcji
Zagadnienia (19 stron)
Zagadnienia (29 stron)
Analiza cen akcji
Giełda i jak funkcjonuje (6 stron)
Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym (11 stron)
Instrumenty pochodne (10 stron)
Instytucje finansowe jako pośrednicy finansowi (22 strony)
Instytucje na rynku kapitałowym (5 stron)
Inwestowanie na rynku kapitałowym
Obrót papierami wartościowymi (15 stron)
Opcje (7 stron)
Papiery wartościowe (12 stron)
Papiery wartościowe, akcje i obligacje (11 stron)
Papiery wartościowe (5 stron)
Problematyka publicznego obrotu papierami wartościowymi
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych (6 stron)
Rynek pieniężny (5 stron)
Rynki kapitałowe w dobie UE (16 stron)
SWAPY (4 strony)
Transakcje międzynarodowe SWAP (17 stron)
Transakcje SWAP (12 stron)


Zobacz inne opracowania w temacie: Rynek kapitałowy Analiza techniczna i fundamentalna ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego 18
- więcej
??