| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |




Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - Wykłady Ściągi Referaty



Szukasz opracowań na temat: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - Wykłady Ściągi Referaty? Sprawdź gotowe referaty i opracowania w tym temacie. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Controlling logistyczny 7
- Benchmarking - referat 16
- Ściąga z logistyki 5
- Zarządzanie kadrami - ściąga 1
- Podstawy zarządzania - ściąga 2
- Podstawy logistyki 22
- Test z zarządzania strategicznego 5

Na CDStudent znajdziesz natomiast dodatkowo:


Strategia biznesu (20 stron)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (140 stron)
Zarządzanie strategiczne (34 strony)
Zarządzanie strategiczne (73 strony)
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (14 stron)
Zarządzanie strategiczne - notatki (14 stron)
Aktywność strategiczna małych i średnich firm (13 stron)
Alianse strategiczne (14 stron)
Analiza SWOT - praca (11 stron)
Benchmarking (8 stron)
Controlling na przykładzie spółki (18 stron)
Controlling (24 strony)
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania (12 stron)
Fuzje i przejęcia (10 stron)
Globalizacja przedsiębiorstw (9 stron)
Istota Controllingu (13 stron)
Kontrola (15 stron)
Kontrola w zarządzaniu (25 stron)
Łańcuch wartości (15 stron)
Macierz McKinsey i GE (14 stron)
Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa
Misja firmy (21stron)
Benchmarking (16 stron)
Modele Analizy Portfelowej (19 stron)
Ocena strategii firmy (18 stron)
Zarządzanie strategiczne (29 stron)
Zarządzanie strategiczne (36 stron)
Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem (9 stron)
Planowanie i jego rola w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 stron)
Projekt strategii przedsiębiorstwa (13 stron)
Strategia firmy (15 stron)
Strategia organizacji
Strategia rozwoju firmy (17 stron)
Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson
Zarządzanie strategiczne i operacyjne (12 stron)
36 zagadnień
Analiza SWOT (10 stron)
Analiza Swot i Tows
Analiza SWOT Polmos S.A.
Opis analizy SWOT
SWOT
Analiza strategiczna - ściąga 1,2 i3
Test z zarządzania strategicznego
Alianse strategiczne (19 stron)
Analiza łańcucha wartości (7 stron)
Analiza portfolio
Analiza Space
Benchmarking (13 stron)
BP - fuzja
Charakterystyka różnych rodzajów planów firmy
Controlling (8 stron)
Strategia rozwoju fabryki mebli (21 stron)
Controlling (9 stron)
Dziedziny zarządzania strategicznego
Istota zarządzania strategicznego
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Klasyfikacja strategii (8 stron)
Kontrola strategiczna
Macierz McKinseya
Macierze (9 stron)
Macież BCG
Metody analizy strategicznej
Metody portfelowe (7 stron)
Metody portfelowe
Misja i cele organizacji
Outsourcing (9 stron)
Pięć sił Portera (5 stron)
Planowanie strategiczne
Podejmowanie decyzji strategicznych (100 stron)
Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia
Proces zarządzania i rozpiętość kierowania
Przydatność analizy SWOT w zarządzaniu
Racjonalizm strategiczny (8 stron)
Reengineering
Porter
Strategia (27 stron)
Strategia organizacji (14 stron)
Strategia w zarządzaniu
Strategie rozwoju i konkurencji (8 stron)
Typologia strategii rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie strategiczne i strategia (11 stron)
Znaczenie badania trendów w strategiach rozwoju przedsiębiorstw



Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami


Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat



Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterską




© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii Serwis Studentów | Mapa