MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie - Wykłady Ściągi Referaty

Strategia biznesu (20 stron)
Zagadnienia zarządzania strategicznego (140 stron)
Zarządzanie strategiczne (34 strony)
Zarządzanie strategiczne (73 strony)
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (14 stron)
Zarządzanie strategiczne - notatki (14 stron)
Aktywność strategiczna małych i średnich firm (13 stron)
Alianse strategiczne (14 stron)
Analiza SWOT - praca (11 stron)
Benchmarking (8 stron)
Controlling na przykładzie spółki (18 stron)
Controlling (24 strony)
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania (12 stron)
Fuzje i przejęcia (10 stron)
Globalizacja przedsiębiorstw (9 stron)
Istota Controllingu (13 stron)
Kontrola (15 stron)
Kontrola w zarządzaniu (25 stron)
Łańcuch wartości (15 stron)
Macierz McKinsey i GE (14 stron)
Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa
Misja firmy (21stron)
Benchmarking (16 stron)
Modele Analizy Portfelowej (19 stron)
Ocena strategii firmy (18 stron)
Zarządzanie strategiczne (29 stron)
Zarządzanie strategiczne (36 stron)
Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem (9 stron)
Planowanie i jego rola w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 stron)
Projekt strategii przedsiębiorstwa (13 stron)
Strategia firmy (15 stron)
Strategia organizacji
Strategia rozwoju firmy (17 stron)
Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson
Zarządzanie strategiczne i operacyjne (12 stron)
36 zagadnień
Analiza SWOT (10 stron)
Analiza Swot i Tows
Analiza SWOT Polmos S.A.
Opis analizy SWOT
SWOT
Analiza strategiczna - ściąga 1,2 i3
Test z zarządzania strategicznego
Alianse strategiczne (19 stron)
Analiza łańcucha wartości (7 stron)
Analiza portfolio
Analiza Space
Benchmarking (13 stron)
BP - fuzja
Charakterystyka różnych rodzajów planów firmy
Controlling (8 stron)
Strategia rozwoju fabryki mebli (21 stron)
Controlling (9 stron)
Dziedziny zarządzania strategicznego
Istota zarządzania strategicznego
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Klasyfikacja strategii (8 stron)
Kontrola strategiczna
Macierz McKinseya
Macierze (9 stron)
Macież BCG
Metody analizy strategicznej
Metody portfelowe (7 stron)
Metody portfelowe
Misja i cele organizacji
Outsourcing (9 stron)
Pięć sił Portera (5 stron)
Planowanie strategiczne
Podejmowanie decyzji strategicznych (100 stron)
Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia
Proces zarządzania i rozpiętość kierowania
Przydatność analizy SWOT w zarządzaniu
Racjonalizm strategiczny (8 stron)
Reengineering
Porter
Strategia (27 stron)
Strategia organizacji (14 stron)
Strategia w zarządzaniu
Strategie rozwoju i konkurencji (8 stron)
Typologia strategii rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie strategiczne i strategia (11 stron)
Znaczenie badania trendów w strategiach rozwoju przedsiębiorstw


Zobacz inne opracowania w temacie: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie ? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron
- Controlling jako instrument efektywnego zarządzania 12
- Ściąga z logistyki 5
- Outsourcing 9
- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego 41
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Controlling - referat 13
- więcej
??