| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
4200 opracowań - kliknij tutaj i pobierz na dysk

Pomoce dla studentów:

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterską
Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie


Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków trwałych, racjonalne wykorzystanie środków trwałych, grupy działań w zarządzaniu środkami trwałymi, wydajność pracy, czynniki poprawiające gospodarkę majątkiem trwałym, ekstensywność wykorzystania MT, wskaźnik zmianowości, wskaźnik intensywnego wykorzystania majątku, wsk. integralnego (ogólnego) wykorzystania majątku, wsk. kosztowności, syntetyczny wsk. efektywności, miejsce kapitału obrotowego w bilansie, definicja bilansu, aktywa obrotowe i trwałe, pasywa i ich podział, kapitał własny spółki, kapitał akcyjny, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe, składniki majątku obrotowego oraz ich znaczenie m.in.: definicja takich elementów jak materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, towary, należności i inwestycji krótkoterminowych, środki pieniężne w kasie i banku, czeki, weksel, środki pieniężne w drodze, krótkoterminowe papiery wartościowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów; ruch okrężny kapitału, majątek obrotowy netto i czynniki kształtujące jego wielkość, źródła i zasady finansowania (majątku) kapitału obrotowego netto, zasady zarządzania środkami obrotowymi - zapasami, należnościami, gotówką; ocena efektywności wykorzystania środków obrotowych obraz płynności finansowej w firmie, wzory wskaźników i ich omówienie co to jest: wskaźnik płynności majątku obrotowego netto, bieżącej płynności finansowej, szybki wskaźnik płynności, obrotu (rotacji) zapasów, obrotu w dniach, obrotu należnościami, spływu należności (w dniach), przeciętny okres spłaty zobowiązań. (14 stron)

Pliki podobne tematycznie: # # # #

Aby pobierać pliki wpisz kod:
Podaj swój adres e-mail:

Opracowania napisane są w programie Word. Po pobraniu na dysk można je odczytać, zmieniać i drukować.

Plik pt. Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa.
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.


Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian
Franchising a kanały dystrybucji
Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca
Franczyza - istota i korzyści franchisingu


Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej


© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | mapa serwisu | słownik | tematy | tematyczne | Nasze serwisy: Biznes plan