MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie

Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków trwałych, racjonalne wykorzystanie środków trwałych, grupy działań w zarządzaniu środkami trwałymi, wydajność pracy, czynniki poprawiające gospodarkę majątkiem trwałym, ekstensywność wykorzystania MT, wskaźnik zmianowości, wskaźnik intensywnego wykorzystania majątku, wsk. integralnego (ogólnego) wykorzystania majątku, wsk. kosztowności, syntetyczny wsk. efektywności, miejsce kapitału obrotowego w bilansie, definicja bilansu, aktywa obrotowe i trwałe, pasywa i ich podział, kapitał własny spółki, kapitał akcyjny, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe, składniki majątku obrotowego oraz ich znaczenie m.in.: definicja takich elementów jak materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, towary, należności i inwestycji krótkoterminowych, środki pieniężne w kasie i banku, czeki, weksel, środki pieniężne w drodze, krótkoterminowe papiery wartościowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów; ruch okrężny kapitału, majątek obrotowy netto i czynniki kształtujące jego wielkość, źródła i zasady finansowania (majątku) kapitału obrotowego netto, zasady zarządzania środkami obrotowymi - zapasami, należnościami, gotówką; ocena efektywności wykorzystania środków obrotowych obraz płynności finansowej w firmie, wzory wskaźników i ich omówienie co to jest: wskaźnik płynności majątku obrotowego netto, bieżącej płynności finansowej, szybki wskaźnik płynności, obrotu (rotacji) zapasów, obrotu w dniach, obrotu należnościami, spływu należności (w dniach), przeciętny okres spłaty zobowiązań. (14 stron)


Pliki powiązane tematycznie: #kapitał obrotowy, #płynność finansowa, #zarządzanie zapasami, #majątek trwały,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian (Liczba stron: 24)
Franchising a kanały dystrybucji (Liczba stron: 23)
Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm (Liczba stron: 12)
Franczyza - istota i korzyści franchisingu (Liczba stron: 15)
Ekonomiczna wartość dodana - EVA (Liczba stron: 9)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej (Liczba stron: 14)
Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 14)
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca (Liczba stron: 6)
Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 12)
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej (Liczba stron: 18)
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) (Liczba stron: 14)