Mapa strony


Tytuły opracowań do pobrania

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat
11. Sponsoring sportowy
12. Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie
13. Ekonomiczna wartość dodana - EVA
14. CRM - referat
15. CRM - Customer Relationship Management
16. Przykład procesu dystrybucji - dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec
17. Budżet gospodarstw domowych
18. Magazynowanie - referat
19. Funkcje zarządzania - referat
20. Cechy społeczeństwa rynkowego
21. Bankowość elektroniczna - referat
22. Istota segmentacji rynku - referat
23. Zarządzanie logistyką - wykłady
24. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku
25. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce w latach 1929 - 1935
26. Rewolucja przemysłowa w Angii i Niemczech - referat
27. Historia gospodarcza - zagadnienia
28. Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami
29. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady
30. Analiza rynku - zagadnienia
31. Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski
32. Zarządzanie marketingowe - zagadnienia
33. Controlling logistyczny
34. Organizacja i zarządzanie - zagadnienia
35. Strategie rozwoju firmy
36. Lojalność wobec marki
37. Strategia marki
38. Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta
39. Budowanie marki produktu
40. Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej
41. Kierowanie konfliktem w organizacji - referat
42. Dźwignia finansowa - referat
43. Motywacja do pracy - referat
44. Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat
45. Motywacja pracowników - referat
46. Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat)
47. Istota zarządzania projektami
48. Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi
49. Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna
50. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat


strona:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Zagadnienia tematyczne

Model Altmana | Analiza wskaźnikowa | wskaźniki płynności | Cykl życia produktu | Motywacja | Analiza finansowa firmy | Badania operacyjne | struktura organizacyjna | Keynes | globalizacja | franchising | negocjacje | 5 sił Portera | Próg rentowności | budżet gminy | organizacja wirtualna | konflikt | rekrutacja pracowników | selekcja pracowników | restrukturyzacja przedsiębiorstwa | inflacja | bezrobocie | controlling | fuzje i przejęcia przedsiębiorstw |


Wersja HTML (pliki z tej części strony są niedostępne)

Zarządzanie | Zarządzanie kadrami | Zarządzanie strategiczne | Biznes plan | Analiza finansowa | Analiza strategiczna i Swot | Marketing | Marketing międzynarodowy | Badania marketingowe | Plan marketingowy | Podstawy finansów | Finanse przedsiębiorstw | Finanse publiczne | Finanse międzynarodowe | Rynek kapitałowy | Bankowość | Mikroekonomia | Makroekonomia | Ekonomia matematyczna | Rachunkowość | Prawo gospodarcze | Prawo administracyjne | Prawo cywilne | Prawo pracy | Ekonometria | Modele ekonometryczne | Podatki | Ubezpieczenia | Integracja europejska | Matematyka finansowa | Statystyka | Logistyka | Psychologia | Socjologia  | Geografia ekonomiczna | Polityka gospodarcza | Pomoce i ściągi dla studentów CD Student | Tematy | Słownik | Mapa2