Wyszukiwarka serwisu

Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat

Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje, źródła ryzyka w inwestowaniu, metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego, analiza wrażliwości, metody probabilistczno-statystyczne (oczekiwana wartość salda przepływów pieniężnych ES, oczekiwana wartość NPV, wariancja przepływów VS, odchylenie standardowe S NPV, współczynnik zmienności CV) i operacyjne, metoda Monte Carlo, formuła minimaksu i maksyminu, analiza progu rentowności BEP (w ujęciu wartościowym, ilościowym i stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych), próg rentowności wyznaczony w ujęciu graficznym, jednostkowa cena sprzedaży, jednostkowe koszty zmienne, margines bezpieczeństwa, analiza wrażliwości NPV. (26 stron)

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura).

Pliki powiązane tematycznie: #ocena ryzyka, #projekt inwestycyjny, #odchylenie standardowe, #współczynnik zmienności, #próg rentowności,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Inwestycje
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi (Liczba stron: 20)
Rachunek inwestycyjny (Liczba stron: 9)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (Liczba stron: 12)
Projekt inwestycyjny (Liczba stron: 8)
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami (Liczba stron: 24)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat (Liczba stron: 26)
Analiza ryzyka - referat (Liczba stron: 16)
Ryzyko w zarządzaniu - referat (Liczba stron: 10)
Metody prezentacji i oceny badania marketingowego (Liczba stron: 12)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)