Wyszukiwarka serwisu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady

Skład opracowania: definicja międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG), cztery podstawowe obszary zainteresowań, funkcje MSG, istota rynku międzynarodowego, definicja rynku, stosunki panujące na rynku, podmioty rynku, Prawo Engla, definicja koniunktury, analiza koniunkturalna, wahania gospodarcze, prognozowanie koniunktury gospodarczej, kurs walutowy, źródła podaży walut, źródła popytu, rodzaje kursu walutowego (kurs stały i zmienny, płynny), stopa procentowa, podatki i ich podział, cło i polityka celna, cechy i funkcje ekonomiczne cła, rodzaje ceł, polityka handlowa i jej rodzje, narzędzia ekonomicznej polityki zagranicznej (narzędzia para taryfowe), opłaty wyrównawcze, opłaty fiskalne (graniczne), subsydia eksportow, podatki wewnętrzne i pośrednie, środki pozataryfowe, embargo, ograniczenia ilościowe, dewizowe i techniczne, instytucja rynku celnego, procedury celne, skład cely i jego funkcje, uszlachetnianie czynne i bierne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa, zwyczaj w handlu zagranicznym, konosament, uzans, formuła handlowa, zasady inco - terms, formuła CIF i FOB, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, oferta, rodzaje ofert, zapytanie ofertowe, kontrakty i transakcje, dokumenty kontraktowe, faktura konsularna, świadectwo pochodzenia, certyfikaty jakości, cykl transakcji eksportowej (fazy i czynności), międzynarodowa integracja gospodarcza, proces integracji, Strefa Wolnego Handlu, Unia Celna, efekt przesunięcia handlu, efekt kreacji handlu, Współny Rynek. (32 strony) [Stan prawny: Kodeks Celny z 9.01.1997 r.]

Pliki powiązane tematycznie: #wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)
Analiza rynku - zagadnienia (Liczba stron: 6)
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Międzynarodowy system walutowy - referat (Liczba stron: 8)