Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczy

Model ekonometryczny - aktywność zawodowa

Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu wybrano metodą pojemności integralnych informacji (metoda Hellwiga). Elementy pracy to: szacowanie parametrów modelu - metoda najmniejszych kwadratów, weryfikacja modelu - badanie dokładności szacunku modelu, stopień dopasowania modelu do danych empirycznych (współczynnik zmienności, zbieżności, determinacji), weryfikacja hipotezy o istotności współczynnika korelacji wielorakiej, badanie statystycznej istotności parametrów strukturalnych, losowość składnika losowego, test Durbina - Watsona (autokorelacja). (12 stron)

Pliki powizane tematycznie: #model ekonometryczny, #szacowanie parametrów strukturalnych, #współczynnik zmienności, #losowość składnika losowego, #metoda najmniejszych kwadratów,


Aby pobiera pliki wpisz swj kod:
Podaj swj adres e-mail:*

Zobacz jak aktywowa dostp do plikw... (kliknij)


Plik pt. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa naley do kategorii:
Pomoce dla studentw » Model ekonometryczny
Przejrzyj te pozostae prace z tego dziau tematycznego. Z pewnoci znajdziesz tam wicej interesujcych prac.

Osoby, ktre pobray powyszy plik pobray rwnie:
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny (Liczba stron: 11)
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (Liczba stron: 15)
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)

Sprawd te podobne opracowania i prace:
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny (Liczba stron: 11)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa (Liczba stron: 12)
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (Liczba stron: 15)
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (Liczba stron: 8)