MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Ocena kondycji finansowej firmy

Praca teoretyczna, która omawia: zakres i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, stosowane metody, rachunek odsetkowy i wzór na obliczenie odsetek, dyskonto dla obliczenia aktualnej wartości przyszłych przychodów, syntetyczna ocena wyników i sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna, analiza bilansu przedsiębiorstwa, wskaźnik struktury majątku trwałego, rzeczowych składników majątku, niematerialnych składników majątku, struktury majątku obrotowego, struktury należności, struktury środków pieniężnych, krótkoterminowych papierów wartościowych, wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny, obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi, wskaźnik struktury pasywów, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem; analiza rachunku zysku i strat, wskaźniki rentowności - sprzedaży operacyjnej, sprzedaży netto, aktywów, kapitału własnego, wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności finansowej, wskaźniki obrotu (rotacji) - aktywów trwałych, należności (w dniach), zapasów, zobowiązań; zadłużenie - wsk. ogólnego zadłużenia, zobowiązania kapitałów własnych, długoterminowego, pokrycia odsetek, obsługi zadłużenia; pzedmiot i metody analizy wypłacalności, ocena symptomów zagrożenia upadłością w oparciu o model E. I. Altmana. Praca zawiera wzory wskaźników analizy finansowej i ich interpretację. (21 stron)

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.


Pliki powiązane tematycznie: #wskaźniki analizy finansowej, #analiza wskaźnikowa, #analiza finansowa, #model Altmana,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Ocena kondycji finansowej firmy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza finansowa
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Przykładowy test z analizy ekonomicznej (Liczba stron: 6)
Dźwignia finansowa - referat (Liczba stron: 10)
Zadania z analizy finansowej - przykładowe zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 12)
Analiza wskaźnikowa banku (Liczba stron: 28)
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym (Liczba stron: 16)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 16)
Ocena kondycji finansowej firmy (Liczba stron: 21)
Biznes plan hurtowni artykułów papierniczych (Liczba stron: 21)
Podstawowa analiza finansowa (Liczba stron: 17)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)