Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Ocena kondycji finansowej firmy

Praca teoretyczna, która omawia: zakres i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, stosowane metody, rachunek odsetkowy i wzór na obliczenie odsetek, dyskonto dla obliczenia aktualnej wartości przyszłych przychodów, syntetyczna ocena wyników i sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna, analiza bilansu przedsiębiorstwa, wskaźnik struktury majątku trwałego, rzeczowych składników majątku, niematerialnych składników majątku, struktury majątku obrotowego, struktury należności, struktury środków pieniężnych, krótkoterminowych papierów wartościowych, wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny, obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi, wskaźnik struktury pasywów, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem; analiza rachunku zysku i strat, wskaźniki rentowności - sprzedaży operacyjnej, sprzedaży netto, aktywów, kapitału własnego, wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności finansowej, wskaźniki obrotu (rotacji) - aktywów trwałych, należności (w dniach), zapasów, zobowiązań; zadłużenie - wsk. ogólnego zadłużenia, zobowiązania kapitałów własnych, długoterminowego, pokrycia odsetek, obsługi zadłużenia; pzedmiot i metody analizy wypłacalności, ocena symptomów zagrożenia upadłością w oparciu o model E. I. Altmana. Praca zawiera wzory wskaźników analizy finansowej i ich interpretację. (21 stron)

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.

Pliki powiązane tematycznie: #wskaźniki analizy finansowej, #analiza wskaźnikowa, #analiza finansowa, #model Altmana,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)Plik pt. Ocena kondycji finansowej firmy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza finansowa
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Przykładowy test z analizy ekonomicznej (Liczba stron: 6)
Dźwignia finansowa - referat (Liczba stron: 10)
Zadania z analizy finansowej - przykładowe zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 12)
Analiza wskaźnikowa banku (Liczba stron: 28)
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym (Liczba stron: 16)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 16)
Ocena kondycji finansowej firmy (Liczba stron: 21)
Biznes plan hurtowni artykułów papierniczych (Liczba stron: 21)
Podstawowa analiza finansowa (Liczba stron: 17)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)