Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć


Finanse międzynarodowe


  • Kurs walutowy - referat - Skład pracy: definicja kursu walutowego, ekonomiczne, polityczne, psychologiczne i spekulacyjne czynniki wpływające na poziom kursu walutowego, rodzaje kursów walut...
    Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

  • Międzynarodowy system walutowy - referat - Skład pracy: definicja międzynarodowego systemu walutowego, historia systemu pieniężnego, Bank Światowy, system waluty złotej, Bretton Woods, system obecnie, europejski system...
    Liczba stron: 8 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 6 dla studentów | Artykuł 47 przeczytany 688 razy