Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć


Ubezpieczenia i ryzyko


  • Analiza ryzyka - referat - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe, subiektywne, obiektywne), związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (stałe i niestałe), związane...
    Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

  • Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce - Skład pracy: charakter współczesnych ubezpieczeń społecznych, US przed 1999 rokiem, reforma ubezpieczeń społecznych, akty prawne reformy, kogo dotyczy reforma systemu...
    Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

  • Ryzyko w zarządzaniu - referat - Skład pracy: przesłanki podejmowania decyzji, definicja ryzyka, jego źródła dla projektu, kwantyfikacja, metryka ryzyka jako pomoc w identyfikacji i analizie...
    Liczba stron: 10 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 43 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 63 na studia