| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy
- Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen
- Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego
- Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego
- Samofinansowanie
- Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju


Zagadnienie należy do kategorii:


Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju
Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju - Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne.

Cechy agroturystyki:
- nie ogranicza się tylko do zakwaterowania turystów lecz oferuje im cały pakiet usług:
1.różnorodne formy rekreacji i spędzanie czasu wolnego
2. bezpośrednie kontakty z gospodarzami i zwierzętami domowymi
3. poznanie działalności produkcyjnej rolników i ich stylu życia
4. korzystanie ze świeżej i zdrowej żywności
5. poznanie kultury materialnej i duchowej (pokazy i nauczanie przygotowania regionalnych potraw, tradycyjnych sposobów przetwórstwa, lokalnego rzemiosła).
- działanie zgodne z filozofią marketingu (dobór odpowiednich instrumentów i działań – odpowiedni produkt, jego jakość, itp.)

Determinanty rozwoju agroturystyki:
1. Bariery:
- duża liczba konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych
- zróżnicowanie potrzeb i preferencji nabywców usług turystycznych
- twarde reguły gospodarki rynkowej
- brak pewności pozyskania nabywców usług turystycznych
- konieczność poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych
- brak działań zespołowych (bogatsza oferta i zmniejszenie niektórych kosztów działalności w zakresie np. promocji)
- konflikty pomiędzy tymi, którzy uzyskują korzyści z agroturystyki a pozostałą częścią społeczności
- zagrożenie środowiska naturalnego (zniszczenie i nadmierny hałas)

2. Szanse:
- zmiana motywów zachowań mieszkańców dużych aglomeracji miejskich – głównych nabywców usług turystycznych (kontakt z przyrodą i niższe koszty pobytu)
- stworzenie nowych miejsc pracy
- nowe źródło dochodu dla rolnika i jego rodziny
- rozwój wiejskiej infrastruktury (obiekty handlowe, gastronomiczne, komunikacja usługi bankowe, ośrodki zdrowia, stacje benzynowe itp.)
- restaurowanie zabudowań historycznych
- systematyczna poprawa bytu rodzin wiejskich
- rozwój społeczny (poczucie własnej wartości, patriotyzm lokalny, wzbogacenie osobowości mieszkańców wsi)
- wzajemne przenikanie kultur
- system doradztwa rolniczego (szkolenia, promocja, współpraca z lokalną administracją i samorządami)


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa