MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju

Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne.

Cechy agroturystyki:
- nie ogranicza się tylko do zakwaterowania turystów lecz oferuje im cały pakiet usług:
1.różnorodne formy rekreacji i spędzanie czasu wolnego
2. bezpośrednie kontakty z gospodarzami i zwierzętami domowymi
3. poznanie działalności produkcyjnej rolników i ich stylu życia
4. korzystanie ze świeżej i zdrowej żywności
5. poznanie kultury materialnej i duchowej (pokazy i nauczanie przygotowania regionalnych potraw, tradycyjnych sposobów przetwórstwa, lokalnego rzemiosła).
- działanie zgodne z filozofią marketingu (dobór odpowiednich instrumentów i działań – odpowiedni produkt, jego jakość, itp.)

Determinanty rozwoju agroturystyki:
1. Bariery:
- duża liczba konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych
- zróżnicowanie potrzeb i preferencji nabywców usług turystycznych
- twarde reguły gospodarki rynkowej
- brak pewności pozyskania nabywców usług turystycznych
- konieczność poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych
- brak działań zespołowych (bogatsza oferta i zmniejszenie niektórych kosztów działalności w zakresie np. promocji)
- konflikty pomiędzy tymi, którzy uzyskują korzyści z agroturystyki a pozostałą częścią społeczności
- zagrożenie środowiska naturalnego (zniszczenie i nadmierny hałas)

2. Szanse:
- zmiana motywów zachowań mieszkańców dużych aglomeracji miejskich – głównych nabywców usług turystycznych (kontakt z przyrodą i niższe koszty pobytu)
- stworzenie nowych miejsc pracy
- nowe źródło dochodu dla rolnika i jego rodziny
- rozwój wiejskiej infrastruktury (obiekty handlowe, gastronomiczne, komunikacja usługi bankowe, ośrodki zdrowia, stacje benzynowe itp.)
- restaurowanie zabudowań historycznych
- systematyczna poprawa bytu rodzin wiejskich
- rozwój społeczny (poczucie własnej wartości, patriotyzm lokalny, wzbogacenie osobowości mieszkańców wsi)
- wzajemne przenikanie kultur
- system doradztwa rolniczego (szkolenia, promocja, współpraca z lokalną administracją i samorządami)

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Przedsiębiorczość » Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju
Ocena: 9.1/10
Liczba głosów: 88

Zaloguj się, aby zagłosować