MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Alianse strategiczne addytywne

Obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy europejskie i nie mają na celu penetrowania nowych rynków terytorialnych. Również w tym przypadku partnerami są firmy o podobnej pozycji konkurencyjnej.

Alianse addytywne są zawierane w celu podziału zadań między partnerów. W wielu przypadkach sprzedaż produktu finalnego jest prowadzona wspólnie. Zdarza się też, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym, że niektóre zadania są dublowane, tzn. jednocześnie realizowane przez kilku partnerów. To właśnie w przemyśle samolotowym i zbrojeniowym można znaleźć najwięcej aliansów addytywnych.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Alianse strategiczne addytywne. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Alianse strategiczne - referat 14
- Plan marketingowy firmy budowlanej 35
- Marketing międzynarodowy - praca 29
- Reengineering - referat 11
- Etapy analizy strategicznej 9
- Analiza SPACE 5
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat 7

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Alianse strategiczne addytywne


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Alianse strategiczne addytywne
Ocena: 8.3/10
Liczba głosów: 42

Zaloguj się, aby zagłosować