MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Analiza organizacji w analizie portfelowej

Jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę silnych i słabych stron np.: strategicznych jednostek gospodarczych, produktów, czy projektów badawczo-rozwojowych: obecnie i w przyszłości.

Analiza wnętrza firmy powinna być zawsze dokonywana na tle głównego konkurenta, bądź firmy wzorcowej, jeśli stosujemy technikę benchmarkingu. Drugim wymiarem składowym w modelach analizy portfelowej jest zawsze wymiar opisujący stany wnętrza organizacji (np.: pozycja konkurencyjna SJG, pozycja konkurencyjna produktu, pozycja konkurencyjna projektu).

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Analiza organizacji w analizie portfelowej. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Analiza czynnikowa - z przykładem zastosowania 12
- Analiza statystyczna - poziom życia 20
- Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego 25
- Analiza sektora producentów soków owocowych 18
- Analiza SWOT - referat 10
- Analiza ekonomiczna firmy 38
- Kultura organizacji w USA 8

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Analiza organizacji w analizie portfelowej


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 42

Zaloguj się, aby zagłosować