MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że:
- charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i umożliwia osobie z zewnątrz ocenę kondycji finansowej,
- celowo dobrany zestaw wskaźników umożliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat,
- stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branży, grupy przedsiębiorstw, podobnych przedsiębiorstw, a także ze wskaźnikami konkurentów w określonym momencie,
- wskazuje sposoby, możliwości i niezbędne usprawnienia – jest to konieczne, jeśli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niż konkurencyjne firmy,
- może wyjaśnić spadek zysku i potencjalne możliwości jego wzrostu.

Wskaźniki finansowe mogą być klasyfikowane na wiele sposobów, wszystko zależy od prowadzącego i celu analizy. Przydatność analizy wskaźnikowej zależy w dużym stopniu od właściwego doboru wskaźników do oceny określonych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest  analiza wskaźnikowa, która pomocna jest w wyszukiwaniu i ocenie relacji pomiędzy różnymi wielkościami finansowymi. Powinna ona być elementem każdej kompleksowej oceny przedsiębiorstwa, gdyż pozwala w szybki sposób ustalić stan wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Analiza ta w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych umożliwia obliczanie wskaźników finansowych, zestawianych na podstawie danych z bilansu oraz rachunku zysków i strat, i porównanie ich wielkości w czasie z wielkością z wielkością wzorcową lub pomiędzy różnymi jednostkami gospodarczymi.

Wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczane na podstawie sprawozdań finansowych, jest szeroki. Można za ich pomocą syntetycznie charakteryzować różne aspekty ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. W krajach o gospodarce rynkowej stosuje się pewne zestawy, bardzo zbliżonych pod względem treści, wskaźników ekonomicznych. Dzięki ujednoliceniu tych wskaźników mogą one być jednoznacznie interpretowane nie tylko przez menedżerów, ale również przez kredytobiorców i udziałowców firmy. W zależności od potrzeb i zainteresowań, poszczególne grupy odbiorców analizy wskaźnikowej ograniczają zakres wskaźników wykorzystywanych w analizie.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Analiza wskaźnikowa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa 25
- Biznes plan fitness clubu 19
- Biznes plan firmy usługowej 38
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego 30
- Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) 14
- Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe 26
- Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej 2
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Analiza finansowa » Analiza wskaźnikowa


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Analiza wskaźnikowa
Ocena: 8/10
Liczba głosów: 13

Zaloguj się, aby zagłosować