MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Bitcoin

Jest to kryptowaluta, która powstała w 2009 roku.

- Stworzona została przez kogoś o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Nie do końca wiadomo czy za pseudonimem kryje się jedna osoba czy też grupa osób.

- Nazwa Bitcoin nawiązuje otwartoźródłowego oprogramowania oraz sieci peer-to-peer, z których korzysta Bitcoin.

- Każdy Bitmoneta dzieli się na 100 000 000 małych jednostek, zwanych satoshi.

- Bitmonety mogą zostać zapisane na komputerze posiadacz, w formie pliku portfela. Mogą też być przetrzymywane w portfelach prowadzonych przez serwisy zewnętrzne (internetowe).

- Jedną z zalet Bitcoina jest możliwość wykonania szybkiego przelewu za niewielką prowizję. Aby dokonać przelewu wystarczy znać jedynie adres odbiorcy.

- Wartość monety nie jest oparta na zaufaniu do jej emitenta (jak np. wartość złotówki). Kształtuje ją prawo popytu i podaży.

- BC oparty jest na transferze kwot pomiędzy rachunkami publicznymi nadawcy i odbiorcy, przy użyciu kryptografii klucza publicznego.

- Do każdego portfela można przypisać dowolną liczbę adresów, które pełnią taką samą rolę jak numer konta bankowego w bankowości. Adres składa się z 34 znaków alfanumerycznych np. 3rQW1jzEGcc9pJ332459KUF2Za4ADYaTu. Każdy adres rozpoczyna się od cyfry 1 lub trzy i nie może zawierać cyfry 0 oraz liter O oraz L.

- Projekt BC zakłada, że zostanie wydobyte nie więcej niż 21 milionów moneta.

- Działanie systemu opiera się o tzw. Blockchain (łańcuch bloków) - jest to zdecentralizowany i rozproszony rejestr wykonanych transakcji. Rejestr jest publiczny i jawny, także każdy może mieć do niego dostęp. Bezpieczeństwo blockchain zapewnia kryptografia, a dzięki rozproszeniu i decentralizacji jest odporny na awarie.

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Bitcoin


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8/10
Liczba głosów: 6

Zaloguj się, aby zagłosować