| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Koszty bezpośrednie
- Koszty bezpośrednie i pośrednie
- Koszty zmienne degresywne
- Koszty zmienne progresywne
- Koszty zmienne proporcjonalne
- Budżet sprzedaży


Zagadnienie należy do kategorii:


Budżetowanie operacyjne
Budżetowanie operacyjne - Polega na sporządzeniu rocznego budżetu całościowego (globalnego) przedsiębiorstwa oraz budżetów dla wyodrębnionych centrów kosztów i centrów zysku przedsiębiorstwa. Procedura budżetowani operacyjnego obejmuje następujące czynności:

- przekazanie przez zarząd osobom sporządzającym poszczególne budżety informacji o celu działalności wynikającym ze strategii,
- przyjęcie założeń dotyczących otoczenia, czyli czynników ograniczających przede wszystkim rozmiary i strukturę sprzedaży wyrobów, usług i towarów,
- sporządzenie budżetu sprzedaży,
- przygotowanie pozostałych budżetów składających się na budżet globalny,
- koordynację, uzgodnienie i syntezę wszystkich budżetów cząstkowych w budżet globalny,
- przegląd i weryfikację budżetu całościowego,
- akceptacje budżetu globalnego lub powrót do czynności początkowych jeśli nie zapewnia on realizacji celów przedsiębiorstwa,
- ustalenie odchyleń w wyniku porównania w raporcie z wykonania budżetu danych faktycznych z wielkościami planowanymi,
- podjecie działań korygujących w celu wyeliminowania odchyleń albo rewizje budżetu globalnego i jego budżetów składowych w celu przeszłego zmniejszenia odchyleń.

Budżetowanie operacyjne - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady 14
- Programowanie liniowe - badania operacyjne 6
- Zadania transportowe - badania operacyjne 6
- Metoda simplex - zadania z programowania liniowego 9
- Analiza wskaźnikowa banku 28
- Nowoczesne metody rachunku kosztów 14
- Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego 14


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
6. Podstawy zarządzania strategicznego
7. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
8. Finansowanie przedsiębiorstw
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Budżetowanie operacyjne
Ocena: 9.24/10
Liczba głosów: 11

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa