MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Cechy venture capital

To m.in.:

- jest to zewnętrzne źródło pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, które to zaliczane jest do finansowania własnego, a nie dłużnego
- kapitał jest inwestowany głównie w przedsięwzięcia innowacyjne, które są związane z ponadprzeciętnym ryzykiem, od których oczekiwany jest jednocześnie ponadprzeciętny zysk
- udostępniający venture capital nie tylko przyczyniają się do dokapitalizowania spółki, ale również stając się udziałowcem nabywają różnego typu prawa, w tym prawa korporacyjne; dzięki temu podmioty finansujące uczestniczą we współzarządzaniu firmą i wykonują czynności kontrolno nadzorcze,
- głównym celem podmiotów dostarczających venture capital nie jest maksymalizacja zysków bieżących i ich redystrybucja w formie dywidendy. Sukces inwestorów jest związany z maksymalizacją wartości firmy, co przekłada się na maksymalizację zysków kapitałowych
- środki pieniężne wnoszone są do przedsiębiorstw tylko w takiej formie prawnej, która ogranicza odpowiedzialność inwestorów do wysokości wniesionych udziałów; dlatego też kapitał ten jest inwestowany przede wszystkim w spółki kapitałowe lub komandytowe (w przypadku tych drugich zakres odpowiedzialności jest szerszy, zwłaszcza jeśli chodzi o zobowiązania podatkowe), w wyniku czego ryzyko zostaje podzielone między udostępniających venture capital i pozostałych wspólników
- w momencie wejścia do spółki inwestorzy przewidują również wyjście z niej, przy czym moment wyjścia nie jest dokładnie ustalony. Jest on związany z realizacją oczekiwanych zysków kapitałowych, która następuje w formie odsprzedaży wcześniej objętych udziałów. Przeciętnie na świecie moment wyjścia następuje po okresie 5-10 lat.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Cechy venture capital. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA 9
- Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami 24
- Alianse strategiczne - referat 14
- Cechy społeczeństwa rynkowego 10
- Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 12
- Idea przedsiębiorczości - referat 7
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 20

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Cechy venture capital


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 111

Zaloguj się, aby zagłosować