Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Cele Public relations

Cele PR można podzielić na następujące grupy:

1. ogólne, kierunkowe, uniwersalne dla wszystkich typów organizacji, ponadczasowe; w konkretnych, ale ogólnych programach PR występują jako strategiczne, przyjmujące postać zbioru określeń (wypowiedzi) charakteryzujących stan osiągnięty po zrealizowaniu programu;

2. wynikające z nich (adekwatne do nich) cele operacyjne – pośrednie, służące realizacji celu strategicznego, 'klucze' do sukcesu w realizacji celu strategicznego;

3. odnoszące się do celów operacyjnych, zadania do zrealizowania celów w poszczególnych grupach docelowych uwzględnionych w danym programie PR.

Chociaż pamiętać należy, że powyższy podział nie jest sztywny. Różni autorzy różnie przedstawiają cele PR.

Według E. Cenker zadania PR można podzielić na trzy kategorie: zadania nakierowane na wizerunek, zadania skierowane do wewnątrz firmy i zadania skierowane na zewnątrz firmy. Oczywiście wszystkie z wymienionych zadań będą miały wpływ na ostateczny wizerunek zainteresowanego podmiotu.

Jednak dla potrzeb tej analizy nas interesują tylko zadania z pierwszej grupy, czyli skierowane na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Są to:
- kreowanie reputacji firmy, jej ochrona i poprawa
- system identyfikacji wizualnej
- sponsoring
- uczestnictwo w akcjach organizowanych przez organizacje społeczne lub charytatywne
- dbanie o wizerunek w sytuacjach kryzysowych
- uczestnictwo w targach i organizowanie wystaw

Nieco inaczej, a zarazem dużo bardziej szczegółowo przedstawia rzecz K. Wojcik. Według niej do centralnych zadań w metodycznym PR należą kolejno następujące działania:
- analiza sytuacji wyjściowej dotyczącej stosunków organizacji z otoczeniem, postawienie diagnozy na tej podstawie, której zasadniczą treścią jest obraz organizacji w różnych częściach jej otoczenia
- określenie celów i zadań z nich wynikających, pożądanego wizerunku organizacji w otoczeniu, stanu stosunków z otoczeniem
- dokładne określenie grup celowych z otoczenia, na które organizacja zamierza wpływać w konkretnych okresach działalności
- sformułowanie głównego przesłania na podstawie kompetencji i argumentów, tak by zapewnić jedność słów i czynów
- zalecenia do strategii komunikacyjnej, uwzględniające m.in. postulat niesprzeczności z pozostałymi działaniami komunikacyjnymi i postępowaniem organizacji, gdyż organizacja musi mówić na zewnątrz 'jednym głosem'
- dobór sposobów realizacji celów
- stworzenie planu realizowania programów PR
- ocena wyników i kontrola realizacji

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Sponsoring sportowy 20
- Sponsoring - referat 14
- Promocja - referat 14
- Promocja jako element marketingu 30
- Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach 19
- Marketing w Internecie 17

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Cele Public relations

Definicja: Cele Public relations
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 147

Zaloguj się, aby zagłosować