Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Charakterystyka podstawowych mierników makroekonomicznych

PKB, PNB i DN.

PKB – suma wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym roku w kraju przez czynniki wytwórcze funkcjonujące na jego terytorium (bez względu na to czy czynniki wytwórcze są własnością krajową czy zagraniczna).

DOBRA FINALNE – dobra, których proces wytwarzania został zakończony, są przeznaczone do sprzedaży.

PNB = PKB + dochody z zagranicy, przekazywane do kraju przez krajowe czynniki wytwórcze funkcjonujące za granicą, wytworzone przez krajowe czynniki wytwórcze – dochody przekazywane za granicę przez podmioty zagraniczne funkcjonujące w kraju.

PNB – suma wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym czasie roku przez czynniki wytwórcze należące do obywateli danego kraju bez względu na to gdzie te czynniki funkcjonują (w kraju czy za granicą).

PKB = PNB gdy salda transferów dochodowych wyrównują się.

DN – suma dochodów właścicieli czynników wytwórczych za wykorzystanie tych czynników, czyli jest to suma płac, suma zysków, suma czynszów, suma rent gruntowych.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa 25
- PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia 4
- Rachunek inwestycyjny 9
- Bezrobocie na rynku pracy 34
- Przykład procesu dystrybucji - dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec 9
- Plan marketingowy firmy budowlanej 35
- Kompleksowe zarządzanie jakością TQM 5

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Charakterystyka podstawowych mierników makroekonomicznych

Charakterystyka podstawowych mierników makroekonomicznych
Ocena: 9.9 / 10
Liczba głosów: 7 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 2 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 14 na topie