Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Co to jest indeks giełdowy

Rynek giełdowy, którego główną cechą jest jego dynamika zmian, zmusza jego uczestników do szybkiej orientacji i oceny sytuacji. Umożliwiają to szeroko stosowane syntetyczne mierniki globalnej sytuacji na giełdzie – indeksy giełdowe.

Najwcześniej na świecie zastosowany został indeks giełdowy Dow Jones. Został wprowadzony na New York Stock Exchange w 1884 roku, jednak powszechną popularność zyskał kilkanaście lat później, w 1896 roku, od kiedy to jego wartość jest regularnie podawana przez Wall Street Journal (biuletyn informacyjny NYSE).

Skuteczność indeksu w odzwierciedleniu aktualnej sytuacji na rynku zależy od tego, co wchodzi w jego skład. Wyróżnić można trzy cechy odróżniające poszczególne indeksy:
- ilość i struktura spółek uwzględnianych w indeksie (spółki IT, banki, itp.)
- zasady określania wag przypisywanych akcjom poszczególnych spółek
- metoda uśredniania przy wyliczaniu indeksu

Wyróżnia się indeksy ważone i nieważone. Zdecydowanie szersze zastosowanie mają indeksy ważone (kapitalizacją i obrotem giełdowym), gdyż lepiej oddają rzeczywisty obraz na rynku.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22
- Podstawy statystyki - wykłady 17
- Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami 24
- Strategia i polityka marketingowa firmy 14
- Pytania testowe z mikroekonomii 16
- Podstawy geografii ekonomicznej 22
- Badanie preferencji konsumentów piwa 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Rynek kapitałowy » Co to jest indeks giełdowy

Definicja: Co to jest indeks giełdowy
Ocena: 8.3/10
Liczba głosów: 4

Zaloguj się, aby zagłosować