| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Własności krzywej obojętności
- Użyteczność konsumenta
- Budżet i linia budżetowa
- Cechy preferencji konsumenta
- Czynniki kształtujące podaż dobra
- Co wpływa na popyt na dane dobro


Zagadnienie należy do kategorii:


Co wpływa na popyt na dane dobro
Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych.

Do czynników pozaekonomicznych należą czynniki:
- demograficzne – dobra i usługi potrzebuje zawsze jakieś społeczeństwo, więc od niego one zależą
- socjologiczne – kulturowe, zwyczaje i tradycje narodowe, poziom kultury społeczeństwa
- przyrodnicze, szeroko rozumiane – panujące w regionie średnie temperatury, liczba pór roku

Ekonomiści dzielą czynniki wpływające na wielkość popytu na te, które wypływają ze strony konsumentów oraz na te, które wypływają ze strony producentów.

Czynniki wypływające ze strony konsumentów:
- dochody realne konsumentów
- indywidualne gusty i upodobania konsumentów (preferencje konsumentów)
- liczba konsumentów tworząca wielkość popytu
- podział dochodów pomiędzy gospodarstwa domowe
- oczekiwania dotyczące zmian dochodów w przyszłości

Czynniki wypływające ze strony producentów, dostawców, przedsiębiorców:
- cena danego dobra
- wielkość i struktura oferowanych do sprzedaży towarów i usług
- ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych
- przewidywania dotyczące zmian cen
- właściwości produktów i ich walory użytkowe
- przedsięwzięcia mające na celu ułatwienia w sprzedaży (nawiązanie pozytywnych relacji z klientem) – reklama, public relations

Co wpływa na popyt na dane dobro - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii 10
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Pytania testowe z mikroekonomii 16
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta 6
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Wykłady z makroekonomii 14


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
6. Podstawy zarządzania strategicznego
7. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
8. Finansowanie przedsiębiorstw
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Co wpływa na popyt na dane dobro
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa