MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Co wpływa na popyt na dane dobro

Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych.

Do czynników pozaekonomicznych należą czynniki:
- demograficzne – dobra i usługi potrzebuje zawsze jakieś społeczeństwo, więc od niego one zależą
- socjologiczne – kulturowe, zwyczaje i tradycje narodowe, poziom kultury społeczeństwa
- przyrodnicze, szeroko rozumiane – panujące w regionie średnie temperatury, liczba pór roku

Ekonomiści dzielą czynniki wpływające na wielkość popytu na te, które wypływają ze strony konsumentów oraz na te, które wypływają ze strony producentów.

Czynniki wypływające ze strony konsumentów:
- dochody realne konsumentów
- indywidualne gusty i upodobania konsumentów (preferencje konsumentów)
- liczba konsumentów tworząca wielkość popytu
- podział dochodów pomiędzy gospodarstwa domowe
- oczekiwania dotyczące zmian dochodów w przyszłości

Czynniki wypływające ze strony producentów, dostawców, przedsiębiorców:
- cena danego dobra
- wielkość i struktura oferowanych do sprzedaży towarów i usług
- ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych
- przewidywania dotyczące zmian cen
- właściwości produktów i ich walory użytkowe
- przedsięwzięcia mające na celu ułatwienia w sprzedaży (nawiązanie pozytywnych relacji z klientem) – reklama, public relations

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Co wpływa na popyt na dane dobro. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii 10
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Pytania testowe z mikroekonomii 16
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta 6
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Wykłady z makroekonomii 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » Co wpływa na popyt na dane dobro


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8/10
Liczba głosów: 129

Zaloguj się, aby zagłosować