MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Coaching

Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa.

Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika i jego opiekuna. Opiekun służy radą, wskazuje błędy i je poprawia. Bardzo duże wymagania stawia się opiekunowi, który powinien znać strategię i instrumenty rozwoju personelu, mieć umiejętność diagnozowania potencjału swoich podwładnych i umiejętność sterowania ludźmi.

W skrócie: co to jest coaching?

Coaching to zaplanowany dwustronny proces, w którym pracownik ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i określonych kompetencji na drodze rzetelnej oceny, praktycznego działania i feedbacku, czyli informacji zwrotnej.

Metoda ta przynosi pożytek nie tylko pracownikowi, ale także trenerowi. Trenerem może być menedżer średniego lub wyższego szczebla. W firmach nastawionych na trwały sukces i konkurencyjność stosowanie tej metody może okazać się niezastąpione. Bardzo często taki sposób uczenia i motywowania ludzi jest wykorzystywany w firmach handlowych. Osobą uczącą jest przedstawiciel handlowy, coach’em-  menedżer regionalny. Zakłada się okres trwania coaching’u, cel (np. zwiększenie sprzedaży o 15%) oraz działania zmierzające do jego realizacji (np. zdobywanie X nowych klientów, realizacja X zamówień w ciągu tygodnia).

Ustala się również terminy kontroli postępów, ich częstotliwość oraz sposoby przekazywania informacji zwrotnych.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Coaching. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykłady z zarządzania kadrami - teoria 27
- Doskonalenie kadr - referat 8
- Szkolenia pracowników - referat 14
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Coaching


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Coaching
Ocena: 8.7/10
Liczba głosów: 19

Zaloguj się, aby zagłosować