Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Definicja zarządzania wg Taylora

Zarządzanie to dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób  

Zarządzanie jest jednak złożonym procesem. Dla lepszego zrozumienia tematu sięgniemy do teorii systemów. Teoria ta sugeruje, że wszelkie organizacje wykorzystują cztery podstawowe rodzaje nakładów czy zasobów ze swojego otoczenia, są to ludzie, pieniądze, rzeczy i informacje.

Zasoby ludzkie obejmują uzdolnienia kierownicze i siłę roboczą. Nie można przecenić roli człowieka w organizacji, gdyż w ostatecznym rachunku okazuje się, że jest on elementem najważniejszym. Jest projektantem i operatorem maszyn, od niego zależy wykorzystanie nawet najwyżej zautomatyzowanych systemów.

Zasoby pieniężne to kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno bieżącego, jak i długofalowego funkcjonowania.

Zasoby rzeczowe obejmują surowce, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji i zarządzania.

Zasoby informacyjne to wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji.

Wielodyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu wynika z bogactwa czynników oddziałujących na sprawność działania organizacji (instytucji).

Sprawność ta jest funkcją:
a) doboru, kwalifikacji i zachowania człowieka,
b) organizacji procesu pracy,
c) struktury organizacyjnej,
d) obiegu informacji i procesu decyzyjnego,
e) technologii i poziomu instrumentalizacji, a więc ilości i jakości narządzi, maszyn i urządzeń,
f) ilości i jakości posiadanych zasobów rzeczowych,
g) oddziaływania środowiska zewnętrznego.

Nauka a organizacji i zarządzaniu jest syntezą wyników badań wielu dyscyplin i trudno jest ją umieścić w którymś z wyodrębnionych pionów naukowych, bo nie można jej określać jako naukę humanistyczną, występuje tu wiele treści technicznych i matematycznych, także nie można jej zaliczyć do nauk technicznych i matematycznych, ponieważ zawiera w sobie wiele treści humanistycznych (ludzkich, behawioralnych).

Syntetycznie rzecz ujmując zarządzanie to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Zarządzanie obejmuje więc cztery podstawowe funkcje: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie oraz kontrolowanie. Omówimy teraz pokrótce każdy z tych czterech elementów.

W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, część procesu planowania, obejmuje wybór działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

Organizowanie to koordynacja działań i zasobów mająca na celu zrealizowanie opracowanego planu. To logiczne grupowanie działań i zasobów.

Przewodzenie jest to zespół procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji. Współpraca członków organizacji w jej interesie.

Kontrolowanie to obserwowanie i ocena działań. Jest to końcowy etap procesu zarządzania. Polega na obserwowaniu organizacji, jej postępów i analizowaniu osiąganych wyników pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów. Kontrolowanie pozwala zapewnić sprawność niezbędna do skutecznego zarządzania. To obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Teorie motywacji 15
- Teorie motywacji - opracowanie 19
- Polityka monetarna - referat 20
- Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji 31
- Test z zarządzania strategicznego 5
- Istota zarządzania projektami 4
- Funkcje zarządzania - referat 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Definicja zarządzania wg Taylora

Definicja zarządzania wg Taylora
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 8 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 11 dla studentów | Artykuł 15 nagrodzony