Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Dystrybucja usług agroturystycznych

Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika to z cech tego rodzaju usług, wyznaczających konieczność osobistego kontaktu usługodawcy z usługobiorcą.

Dominuje tutaj dystrybucja stacjonarna, charakteryzująca się świadczeniem usług w stałym punkcie.

Forma bezpośredniego świadczenia usług (a więc brak pośredników) ogranicza wprawdzie rynki geograficzne dla usługodawców, ale dostarcza określonych korzyści wynikających z personalizacji i kontaktów z klientem.

Do tych korzyści zaliczyć można między innymi:
możliwość lepszej kontroli wykonania usługi,
- możliwość indywidualizacji usługi w wyniku osobistego kontaktu z wypoczywającym,
- uzyskanie bezpośrednich informacji o poziomie i strukturze potrzeb oraz o ocenie usług świadczonych przez gospodarstwo.

Z punktu widzenia klienta usług agroturystycznych najdogodniejsze jest takie zlokalizowanie gospodarstwa, by zminimalizować czas przeznaczony na uzyskanie dostępu do wszelkich atrakcji. Znaczne oddalenie od lasu czy kąpieliska może wprawdzie zmniejszać atrakcyjność miejsca wypoczynku ale może też być źródłem nowych pomysłów np. organizowanie wyjazdów bryczką, zorganizowanie ścieżki rowerowej, przygotowanie specjalnej ścieżki zdrowia itp.

Zobacz też gotowe opracowania, obszerne referaty z bibliografią i wykłady. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Marketing przemysłowy - opracowanie 26
- Bankowość elektroniczna 12
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Analiza marketingowa studia fotografii cyfrowej 17
- Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 10
- Przykład procesu dystrybucji - dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec 9
- Uwarunkowania marketingu przemysłowego 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Logistyka » Dystrybucja usług agroturystycznychDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 37

Zaloguj się, aby zagłosować