MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Dystrybucja usług agroturystycznych

Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika to z cech tego rodzaju usług, wyznaczających konieczność osobistego kontaktu usługodawcy z usługobiorcą.

Dominuje tutaj dystrybucja stacjonarna, charakteryzująca się świadczeniem usług w stałym punkcie.

Forma bezpośredniego świadczenia usług (a więc brak pośredników) ogranicza wprawdzie rynki geograficzne dla usługodawców, ale dostarcza określonych korzyści wynikających z personalizacji i kontaktów z klientem.

Do tych korzyści zaliczyć można między innymi:
możliwość lepszej kontroli wykonania usługi,
- możliwość indywidualizacji usługi w wyniku osobistego kontaktu z wypoczywającym,
- uzyskanie bezpośrednich informacji o poziomie i strukturze potrzeb oraz o ocenie usług świadczonych przez gospodarstwo.

Z punktu widzenia klienta usług agroturystycznych najdogodniejsze jest takie zlokalizowanie gospodarstwa, by zminimalizować czas przeznaczony na uzyskanie dostępu do wszelkich atrakcji. Znaczne oddalenie od lasu czy kąpieliska może wprawdzie zmniejszać atrakcyjność miejsca wypoczynku ale może też być źródłem nowych pomysłów np. organizowanie wyjazdów bryczką, zorganizowanie ścieżki rowerowej, przygotowanie specjalnej ścieżki zdrowia itp.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Dystrybucja usług agroturystycznych. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Marketing przemysłowy - opracowanie 26
- Bankowość elektroniczna 12
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Analiza marketingowa studia fotografii cyfrowej 17
- Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 10
- Przykład procesu dystrybucji - dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec 9
- Uwarunkowania marketingu przemysłowego 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Logistyka » Dystrybucja usług agroturystycznych


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 36

Zaloguj się, aby zagłosować