MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego

Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania przez gospodarstwo na klientów takimi instrumentami jak dystrybucja i promocja (z uwagi na wysokie koszty), duże znaczenie przypisuje się różnicowaniu oferty usługowej względem konkurentów. Aby kształtować atrakcyjny dla usługobiorców zakres usług, ich 'wytwórca' powinien dostrzegać wszystkie  oczekiwania nabywców.
Usługę nabywa się, aby zaspokoić pewną wiązkę potrzeb. Stanowią one rdzeń usługi, który koresponduje z potrzebą pierwotną jaką jest kontakt z przyrodą. Produkt rzeczywisty tworzą dodatkowe użyteczności i korzyści takie jak chociażby jakość i szeroko rozumiane 'opakowanie' usługi, którym jest wygląd domu, pomieszczeń mieszkalnych, podwórka.

Aby uzyskać przewagę nad konkurencją, firmy usługowe starają się uzupełnić swoją usługę o inne użyteczności nie należące do 'produktu rzeczywistego' ale polepszające wizerunek firmy i obraz usług w oczach klientów np. organizacja spotkań promujących zdrową żywność czy w ramach  profilaktyki zdrowotnej.

Przede wszystkim jednak  pobyt w gospodarstwie agroturystycznym ma spełniać  podstawowe oczekiwania klientów na temat wypoczynku na wsi. Ma umożliwić prawdziwie ekologiczny wypoczynek z dala od hałasu, przemysłu, pośpiechu
i stresów, poznanie warunków życia  i pracy na wsi, obyczajowości regionu, ma zapewnić jak najbliższy kontakt z przyrodą , gwarantować zdrową żywność itp.

W tworzeniu pozytywnego image’u gospodarstwa agroturystycznego na szczególną uwagę zasługuje jakość usług, rozumianą jako stopień zadowolenia klienta.
Badania marketingowe pozwalają na stwierdzenie, że istnieje duże podobieństwo oferty usługowej działających na rynku gospodarstw, a przecież wystarczy odrobina pomysłowości, by stworzyć coś naprawdę oryginalnego. Można zaoferować klientom chociażby możliwość udziału w niektórych pracach gospodarskich połączonych z konkursami, możliwość kąpieli w mleku (krowim czy kozim) z dodatkiem miodu, ziół. Można przygotować ścieżkę zdrowia z bieganiem boso po trawie, atrakcyjną trasę rowerową, przejazdy bryczką, kuligi - a wtedy odległość do lasu czy wody  przestaje być istotna. oferowanie klientom możliwości rozwoju własnych uzdolnień i pasji w ramach kółek zainteresowań, sekcji sportowych itp.

Można zapewnić kontakt z instytucjami kulturalnymi takimi jak: filharmonia, teatr, kino, muzeum itp., właściwą opiekę medyczną, wdrażać program 'W zdrowym ciele – zdrowy duch' itp.

Baza noclegowa rozumiana jako stan budynków, zagospodarowanie terenów wokół gospodarstwa agroturystycznego, wyposażenie techniczne jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie jego wizerunku. Dla osoby stykającej się po raz pierwszy z danym miejscem, duże znaczenie ma wygląd budynku, czystość pomieszczeń i ogólnie estetyka wnętrza. Osoby korzystające z oferty oceniają także stan toalet oraz istnienie takich pomieszczeń jak świetlica, stołówka, biblioteka itd.

W ocenie jakości usług agroturystycznych szczególnie ważne są:
- opinie wypoczywających
- opinie gminy o roli gospodarstwa agroturystycznego w środowisku
- otwartość na potrzeby środowiska

Tworząc odpowiedni wizerunek należy więc zagwarantować wysoką jakość usług we wszystkich jej aspektach. Szczególną uwagę należy skierować na właściwą komunikację z otoczeniem – komunikację rozumianą nie tylko jako system działań promocyjnych ale również komunikację interpersonalną czyli sposób porozumiewania się, przekazywania myśli.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet gospodarstw domowych 15
- Istota segmentacji rynku - referat 11
- Plan marketingowy restauracji 10
- Etyka biznesu - referat 8
- Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości 16
- Badania marketingowe - Lotto (projekt) 18
- Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych 28

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Przedsiębiorczość » Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego
Ocena: 9.2/10
Liczba głosów: 133

Zaloguj się, aby zagłosować