MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Ekonomia

VeChain - Ogólnie rzecz ujmując jest to platforma oparta o tzw. łańcuch bloków (ang. block chain), oferująca...)Ethereum - Jest to technicznie rzecz biorąc platforma walutowa, która służy do kryptowaluty Ether (w skrócie ETH),...)

Kryptowaluta - Jest to rozproszony system księgowy oparty na kryptografii. Przechowuje on informacje o stanie posiadania i...)

Blockchain - czyli tzw. łańcuch bloków jest to zdecentralizowany i rozproszony rejestr wykonanych transakcji, który spotykamy m.in....)

Bitcoin - Jest to kryptowaluta, która powstała w 2009 roku. -...)Wydatki gospodarstw domowych - Składają się na nie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozostałe wydatki. ...)

Oszczędności gospodarstw domowych - Oszczędności te stanowią część dochodów gospodarstwa domowego, które w określonym czasie nie zostały wydatkowane na...)

Prawa ekonomiczne - Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały...)

Zasoby ekonomiczne - Produkcja dóbr i usług wymaga takich środków jak: budynki, narzędzia, maszyny, materiały – są to...)Zjawiska ekonomiczne - Zjawiskami nazywamy fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiskami ekonomicznymi nazywamy te fakty,...)

Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się...)

Współczesne kryzysy walutowe - N azywane są kryzysami 'nowego typu'. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiła się groźba...)

Co to jest ceteris paribus - Jest to zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie 'wszystko inne takie samo'. Na język polski...)

Rodzaje obligacji - Wyróżnia się cztery podstawowe grupy obligacji. Są to: a) obligacje...)

Wzrost gospodarczy - Jest podstawą wzrostu poziomu życia, wzrostu inwestycji i lepszego rozwoju sfery budżetowej. Wzrost gospodarczy jest...)

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego - Obejmuje pieniężne oraz niepieniężne (m.in. wartości artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości spożycia naturalnego) bieżące dochody...)

Koszty utrzymania w budżecie domowym - Są sumą środków pieniężnych wydatkowanych przez osobę fizyczną lub gospodarstwo domowe skupiające członków rodziny, na...)

Budżet domowy - Jest to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego w okresach miesięcznych, kwartalnych lub...)

Bankructwo - Pojęcie to oznacza sytuację finansową osoby fizycznej lub też jednostki gospodarującej, polegającą na braku możliwości...)

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa - environmental analysis - Mikro i makrootoczenie przedsiębiorstwa tworzy ograniczające bądź rozwojowe warunki dla jego działalności. ...)

Strona 1 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>