| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Oszczędności gospodarstw domowych
- Prawa ekonomiczne
- Zasoby ekonomiczne
- Zjawiska ekonomiczne
- Podział ekonomii
- Efektywność


Ekonomia

Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a... (Zobacz pełen opis)


Analiza otoczenia przedsiębiorstwa - environmental analysis - Mikro i makrootoczenie przedsiębiorstwa tworzy ograniczające bądź rozwojowe warunki dla jego działalności. Mikrootoczenie obejmuje: 1.... (Zobacz pełen opis)

Bankructwo - Pojęcie to oznacza sytuację finansową osoby fizycznej lub też jednostki gospodarującej, polegającą na braku możliwości... (Zobacz pełen opis)

Budżet domowy - Jest to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego w okresach miesięcznych, kwartalnych lub... (Zobacz pełen opis)

Cechy przedsiębiorcy - wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to: - silna potrzeba osiągnięć - wytrwałość i determinacja - potrzeba autonomii (niezależności) - umiarkowana... (Zobacz pełen opis)


Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności... (Zobacz pełen opis)

Cena w marketingu - Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący)... (Zobacz pełen opis)

CEO - Chief Executive Officer - szef firmy.)

Co to jest ceteris paribus - Jest to zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie 'wszystko inne takie samo'. Na język polski... (Zobacz pełen opis)


Cykl koniunkturalny - Periodycznie powtarzające się wahania (przypływy i odpływy) istotnych składników (przejawów) życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym.... (Zobacz pełen opis)

Człowiek jako podmiot gospodarowania - Człowiek stanowi w świecie przyrody ożywionej zjawisko szczególne ze względu na samoświadomość swojego istnienia, umiejętność... (Zobacz pełen opis)

Czym są negocjacje - Jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego... (Zobacz pełen opis)

Definicja przedsiębiorcy - Przedsiębiorca to: wg A.Smitha przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału; wg J.B.Saya przedsiębiorca umiejętnie... (Zobacz pełen opis)

Dobra prywatne - To dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada wyłączności (może je użytkować np. jeden producent... (Zobacz pełen opis)

Dobra publiczne - Są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te... (Zobacz pełen opis)

Dobro wolne - To takie, którego podaż przewyższa popyt na nie nawet wówczas, jeśli jego cena jest równa... (Zobacz pełen opis)

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego - Obejmuje pieniężne oraz niepieniężne (m.in. wartości artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz wartości spożycia naturalnego) bieżące dochody... (Zobacz pełen opis)

Efekt synergiczny - Systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji... (Zobacz pełen opis)

Efektywność - Ekonomiczna efektywność rozumiana jest jako stosunk pomiędzy sumą poniesionych nakładów (inwestycją) a wartością efektów jakie... (Zobacz pełen opis)

Efektywność ekonomiczna - Ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom.... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa