MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Ekonomiczna wartość dodana - EVA

Idea EVA opiera się o fundamentalną zasadę, że firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

EVA jest przede wszystkim miernikiem okresowych wyników działalności przedsiębiorstwa. Niestety, często sprowadza się tę koncepcję wyłącznie do sfery pomiaru dokonań, co niejednokrotnie skutkuje wdrożeniowym fiaskiem. Mamy wówczas klasyczny przykład zgubnego przekonania, że samo monitorowanie efektów kreacji wartości za pomocą wyrafinowanego miernika doprowadzi do poprawy wyników. EVA to w rzeczywistości system zarządzania przedsiębiorstwem integrujący trzy podstawowe obszary – wycenę, pomiar okresowych wyników oraz program motywacyjny – i orientujący je za pomocą jednolitych narzędzi na długookresową maksymalizację bogactwa akcjonariuszy.

Wartość bieżąca przyszłych strumieni EVA jest 'rynkową wartością dodaną' definiowaną jako różnica miedzy wartością rynkową przedsiębiorstwa a wartością księgową jego aktywów, a zatem wewnętrznie generowaną wartością firmy. Jeśli wskaźnik EVA zostanie zastosowany do oceny projektów, wówczas wartość bieżąca przyszłych strumieni EVA jest równa bieżącej wartości netto (net present value - NPV), obliczonej ze zwykłych prognoz przepływów gotówkowych (przy założeniu stałego kosztu kapitału).

Wskaźnik EVA jest przez wielu uważany za nową metodę wyceny przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że jest to błędne mniemanie, gdyż uzyskane wartości nie powinny różnić się od analiz sporządzonych na podstawie wyceny opartej na przepływach pieniężnych.

EVA jest to miernik operacyjnych wyników spółki uwzględniający koszt całego kapitału finansującego jej inwestycje (zarówno obcego, jak i własnego). EVA poprzez wkomponowanie w rachunek kosztu kapitału (wyznaczającego poziom operacyjnych wyników, którego osiągnięcia inwestor może racjonalnie oczekiwać ze swojego kapitału przy poziomie ryzyka charakteryzującym spółkę) jest swoistą kategorią zysku (zwanego najczęściej ekonomicznym) pozostającego po odjęciu również kosztów utraconych możliwości inwestycyjnych (kosztu alternatywnego) .


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Ekonomiczna wartość dodana. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 20
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA 9
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Ekonomiczna wartość dodana - EVA


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 97

Zaloguj się, aby zagłosować