MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Elity

Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi cechami spośród zbiorowości na przykład: pod względem pochodzenia, posiadanego majątku.

Elitę powinien charakteryzować wysoki poziom intelektualny, moralność, mądrość, szlachetność, kultura osobista. Do cech intelektualnych elit należą również wiedza, doświadczenie, godne i etyczne zachowanie oraz etyczny sposób życia. Elita jest autorytetem w swoim obszarze działania, podlega ona ocenie społecznej i ogromnej presji moralnej.

To dzięki elitom, czyli ludziom prowadzącym, narody stawały się bardziej cywilizowane. Elita zapoczątkowuj postęp, rozwój oraz właściwe zachowanie. Istnienie elit jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, narodu. W negatywnym ujęciu elity składają się z osób, które swoje uprzywilejowane stanowisko nadużywają do własnych potrzeb, dzieje się to przeważnie kosztem innych warstw społecznych.

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Socjologia » Elity


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Podstawy zarządzania strategicznego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Elity
Ocena: 8.2/10
Liczba głosów: 23

Zaloguj się, aby zagłosować