Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Etapy procesu controllingu operacyjnego

Najważniejsze etapy procesu controllingu operacyjnego to:
- Ustalenie celów działania organizacji w sposób przejrzysty i jasno sformułowany
- Opracowanie i skoordynowanie planów działań służących realizacji wyznaczonych celów - dla każdej jednostki organizacji ustalić trzeba zakres i charakter działań, zapewnić dopływ informacji i niezbędnych środków
- Wyznaczenie budżetów czyli przełożenie planów na jednostki ilościowe i wartościowe z uwzględnieniem czasu ich realizacji
- Zbudowanie systemu wskaźników dla poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, określić ich pożądany poziom i umieć je interpretować, ułatwiając tym samym kontrolę działalności firmy
- Przeprowadzenie kontroli - nie tylko relacji plan - wykonanie, ale również przyjęte założenia (mogły być nierealistyczne)
- Analiza i wyeliminowanie odchyleń - przyczyny odchyleń są różne. Może to być np. wzrost lub spadek cen surowców, wzrost lub spadek kosztów transportu, inna niż zaplanowana struktura sprzedaży, dłuższe niż planowane terminy spływu należności, itd. Nie wszystkie odchylenia mogą zatem być negatywne. Analiza odchyleń powinna brać pod uwagę marginesy tolerancji dla różnic występujących pomiędzy zaplanowanym i zrealizowanym celem. Proces controllingu operacyjnego uwzględnia odchylenia w kolejnych planach
- Opracowanie sprawozdań w celu zaprezentowania wszystkim zainteresowanym obecnego stan przedsiębiorstwa i prognoz na przyszłość

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego 41
- Controlling bankowy 11
- Controlling jako instrument efektywnego zarządzania 12
- Controlling logistyczny 7
- Funkcje zarządzania - referat 14
- Sprzedaż osobista 13
- Polityka asortymentowa 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Etapy procesu controllingu operacyjnego

Etapy procesu controllingu operacyjnego
Ocena: 8.8 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować