| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
- Rezerwa budżetowa
- Zasada szczegółowości (specjalizacji) budżetu
- Zasada realności budżetu
- Zasada jedności budżetowej
- Zasada operatywności budżetowej


Zagadnienie należy do kategorii:


Etymologia słowa budżet
Etymologia słowa budżet - Oto kilka przykładów:

- Termin pochodzi od łacińskiego słowa ,,bułga' co tłumaczymy: torba do gromadzenia dochodów.
- J.B Say nazwał budżet bilansem potrzeb i dochodów państwa.
- Instytucja budżetu jako teoria finansów pojawiła się w XIX wieku a na przełomie XIX i XX wieku budżety stały się instytucją powszechnie uchwalaną w większości krajów  europejskich i amerykańskich.
- Profesor dr Jan Tokarski podaje definicję według angielskiego słowa ,,budget' i określa jako ,,Zestawienie planowanych dochodów i  wydatków instytucji na wyznaczony okres, jako ogół dochodów i wydatków. Budżet państwowy natomiast jest ,,podstawowym planem finansowym państwa, uchwalonym w formie ustawy na okres jednego roku'                              
- Jednym z najbardziej znanych teoretyków budżetu jest R. Stourm, podaje on definicję budżetu i określa zasady gospodarki budżetowej. Wniósł do definicji formę opiniowania działalności rządu przez parlament oraz przyczynił się do  tworzenia  prawa budżetowego jako wydzielonej gałęzi prawa.

Etymologia słowa budżet - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Budżet państwa - praca 19
- Budżet gminy 5
- Budżet gospodarstw domowych 15
- Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego 14
- Budżet państwa - referat 6
- Wydatki publiczne 17
- Etyka prawnicza - referat 12


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Etymologia słowa budżet
Ocena: 8.90/10
Liczba głosów: 14

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa