| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Średni ważony koszt kapitału - WACC
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA
- Rodzaje leasingu
- Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
- Zalety venture capital
- Cechy venture capital


Zagadnienie należy do kategorii:


EVA - ekonomiczna wartość dodana
EVA - ekonomiczna wartość dodana - Idea EVA (Economic Value Added) opiera się o tiwerdzenie, iż firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

EVA jest to miernik operacyjnych wyników spółki uwzględniający koszt całego kapitału finansującego jej inwestycje (zarówno obcego, jak i własnego). Poprzez wkomponowanie w rachunek kosztu kapitału jest swoistą kategorią zysku (zwanego najczęściej ekonomicznym) pozostającego po odjęciu również kosztów utraconych możliwości inwestycyjnych (tzw. kosztu alternatywnego).

EVA to w rzeczywistości system zarządzania przedsiębiorstwem integrujący trzy podstawowe obszary – wycenę, pomiar okresowych wyników oraz program motywacyjny – i orientujący je za pomocą jednolitych narzędzi na długookresową maksymalizację bogactwa akcjonariuszy.

Wzór:

EVA=(ROIC-WACC)xKapitał zainwestowany

ROIC to zwrot na kapitale zainwestowanym

ROIC = (Zysk operacyjny po opodatkowaniu)/(Kapitał zainwestowany)

WACC to średni ważony koszt kapitału


EVA - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 20
- Organizacja i zarządzanie - zagadnienia 9
- Przywództwo 8
- Analiza SPACE 5
- Style kierowania 8
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA 9
- Zarządzanie przez cele - referat 22


Najpopularniejsze

1. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
2. Podstawy mikroekonomii - wykłady
3. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
5. Magazynowanie - referat
6. Podstawy marketingu
7. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
8. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2
9. Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta
10. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: EVA - ekonomiczna wartość dodana
Ocena: 8.91/10
Liczba głosów: 9

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa