MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

EVA - ekonomiczna wartość dodana

Idea EVA (Economic Value Added) opiera się o tiwerdzenie, iż firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt.

EVA jest to miernik operacyjnych wyników spółki uwzględniający koszt całego kapitału finansującego jej inwestycje (zarówno obcego, jak i własnego). Poprzez wkomponowanie w rachunek kosztu kapitału jest swoistą kategorią zysku (zwanego najczęściej ekonomicznym) pozostającego po odjęciu również kosztów utraconych możliwości inwestycyjnych (tzw. kosztu alternatywnego).

EVA to w rzeczywistości system zarządzania przedsiębiorstwem integrujący trzy podstawowe obszary – wycenę, pomiar okresowych wyników oraz program motywacyjny – i orientujący je za pomocą jednolitych narzędzi na długookresową maksymalizację bogactwa akcjonariuszy.

Wzór:

EVA=(ROIC-WACC)xKapitał zainwestowany

ROIC to zwrot na kapitale zainwestowanym

ROIC = (Zysk operacyjny po opodatkowaniu)/(Kapitał zainwestowany)

WACC to średni ważony koszt kapitału


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat EVA. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Zarządzanie przez cele - referat 22
- Style kierowania 8
- Organizacja i zarządzanie - zagadnienia 9
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 20
- Przywództwo 8
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA 9
- Analiza SPACE 5
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » EVA - ekonomiczna wartość dodana


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: EVA - ekonomiczna wartość dodana
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 15

Zaloguj się, aby zagłosować