Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Ewolucja teorii marketingu

Ewolucja teorii marketingu miała miejsce na przestrzeni lat i wynika z etapów rozwoju gospodarki światowej. Są nimi:

Era produkcyjna związana z rewolucją przemysłową z II połowy XIX w. (w Polsce występowała w całym okresie gospodarki centralnie planowanej). Na Zachodzie w wyniku rozwoju nowych technologii oraz nowych metod organizacji pracy nastąpił dynamiczny rozwój produkcji, któremu towarzyszył spadek kosztów wytwarzania, a w konsekwencji wzrost zysków. Ze względu na istniejącą przewagę popytu nad podażą sprzedaż nie stanowiła większego problemu, zaś głównym zadaniem handlu było przekazanie dóbr od producenta do konsumenta. Tradycyjna funkcja marketingu sprowadzała się zatem do organizowania handlu. Opierała się na założeniu, że popyt i podaż są wartościami stałymi. Duża liczba kupujących i sprzedających zapewniała możliwość wymiany, przy czym żadna ze stron wymiany nie podejmowała prób oddziaływania na drugą stronę. Marketing wyznaczała swoiście rozumiana walka konkurencyjna, której głównym instrumentem była cena.

Era sprzedażowa – panowała od połowy lat 20. XX wieku aż do początku lat 50. w krajach wysoko rozwiniętych. Rozwój masowej produkcji oraz wzrost siły nabywczej ludności spowodowały nową jakościowo sytuację w postaci nasycenia rynku. W tym okresie podstawowym ryzykiem na była już możliwość utraty lub zniszczenia towaru zanim zostanie kupiony, lecz ryzyko związane z trudnościami w znalezieniu odbiorców dla wytworzonego produktu. Po 1989 r. w wyniku realizacji 'planu Balcerowicza', czego skutkiem było otwarcie polskiej gospodarki na konkurencję światową, nastąpiła zmiana rynku producenta w rynek konsumenta. Problemem dla wielu polskich firm stała się wówczas sprzedaż, a nie produkcja dóbr i usług.

Era marketingowa w krajach wysoko rozwiniętych rozpoczęła się na początku lat 50. XX w. Odkryto wówczas, że ważnym zagadnieniem dla przedsiębiorstwa jest nie tyle produkcja czy sprzedaż towarów, lecz raczej poznanie potrzeb i pragnień nabywców, a dopiero w następnej kolejności wyprodukowanie odpowiednich dóbr czy świadczenie określonych usług. Wzrost dochodów ludności po II wojnie światowej spowodował wykreowanie popytu na wiele nowych produktów. Masowy rozwój motoryzacji spowodował z kolei wzrost mobilności konsumentów, co zachęcało do rozwoju nowych metod zakupów oraz zmian metod dystrybucji. W warunkach rosnącej konkurencji na rynkach krajowych i światowych producentom coraz trudniej było rozpoznać różnorodne potrzeby nabywców. Nie wystarczyła już sama umiejętność sprzedaży w warunkach nasycenia rynku. Ażeby lepiej dostosować ofertę firmy do zmieniających się warunków (ostra konkurencja i wzrost siły przetargowej nabywców) należało dobrze rozpoznać potrzeby odbiorców. Wzrost dochodów ludności, zwiększona podaż dóbr oraz coraz szybciej skracające się cykle życia produktów doprowadziły do tego, że firmy musiały zacząć nie tylko dostosowywać swoje produkty do wymogów klientów, ale również aktywnie oddziaływać na gusty konsumentów i uświadamiać im własne potrzeby.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Marketing i jego elementy 14
- Podstawy marketingu 22
- Czym jest marketing? 15
- Ściąga z marketingu 2 2
- Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki 20
- Test z marketingu 6
- Podstawy makroekonomii 18

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Ewolucja teorii marketingu

Ewolucja teorii marketingu
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 3 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować