MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Fiskalizm i polityka fiskalna

Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów.

Z kolei nadmierny fiskalizm to nadmierne opodatkowanie przez państwo.

Wyróżniamy dwie odmiany polityki (elementy interwencjonizmu państwowego):
1. polityka fiskalna
2. polityka monetarna

Interwencjonizm państwowy polega na realizowaniu przez państwo aktywnej polityki fiskalnej (budżetowej) i monetarnej (pieniężnej).

Polityka fiskalna to aktywne działanie państwa za pośrednictwem podatków, wydatków budżetowych i wielkości deficytu budżetowego w celu osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia, produkcji i dochodu narodowego. Polityka fiskalna jest jednym z elementów polityki stabilizacyjnej państwa.

Stabilizacja natomiast to utrzymanie na wysokim poziomie wzrostu gospodarczego.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Fiskalizm i polityka fiskalna. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Podstawy makroekonomii 18
- Pieniądz i polityka monetarna 12
- Wykłady z makroekonomii 14
- Polityka asortymentowa 14
- Wydatki publiczne 17
- Wykłady z marketingu międzynarodowego 29
- Polityka monetarna - referat 20

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Fiskalizm i polityka fiskalna


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 74

Zaloguj się, aby zagłosować