| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego
- Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego
- Cechy dobrego menedżera
- Zarządzanie w podmiotach gospodarczych
- Etapy przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
- Konflikt w przedsiębiorstwie


Zagadnienie należy do kategorii:


Formalizacja
Formalizacja - To zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji polegający na ograniczeniu dowolności zachowań jednostek i grup przez narzucenie im pisemnych norm uwarunkowań, przebiegu i rezultatów działania.

Formalizacja  - określanie i utrwalanie w formie dokumentów realizowanych przez organizacje celów (statut organizacji), struktur (schemat organizacyjny), norm działania i wzorców zachowań organizacyjnych (regulaminy), sposobów wytwarzania (technologie i instrukcje operacyjne), zakresów obowiązków uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych uczestników organizacji (księgi służb).

Oprócz specjalizacji, szkolenia i indoktrynacji, departamentalizacji, wielkości jednostek organizacyjnych, planowania i systemu kontroli, mechanizmów spełniające, pionowej i poziomej decentralizacji -  formalizacja jest jednym z dziewięciu parametrów projektowych.
Jest to formalizacja zachowań i procesów pracy przez opis stanowiska, przepisy i procedury, a więc narzucenie zadań do wykonania, sposobów ich wykonania i reguł funkcjonowania w organizacji. Kształtując parametr formalizacji odpowiadamy na pytanie, w jakim zakresie praca na poszczególnych stanowiskach ma być regulowana za pomocą różnych dokumentów organizacyjnych (opisów, instrukcji, regulaminów, zaleceń, zakazów itd.), a także na ile te pisemne regulacje mogą pełnić rolę efektywnego instrumentu zarządzania. Formalizacja pracy rutynowej, na którą składa się wiele powtarzalnych czynności, jest możliwa i celowa, natomiast w sytuacji ciągle zmieniających się oraz nieokreślonych zadań, wymagających od realizatora kreatywnego podejścia, zbyt daleko posunięta formalizacja będzie antysprawnościowa.

Istotną cechą współczesnych organizacji jest ich sformalizowanie. Podstawowe celem struktury, procedury, technologie, zasady funkcjonowania zapisywane są zwykle w dokumentach organizacyjnych, Cele przedstawiane są w statutach, struktury organizacyjne i zasady działania – w regulaminach, księgach służb i graficznych schematach, procedury – w instrukcjach. Formalizacja ustala, utrwala i czyni czytelnym ład wewnętrzny organizacji, ale jednocześnie usztywnia jej funkcjonowanie i utrudnia procesy adaptacyjne. Organizacje w zbyt dużym stopniu sformalizowanymi (oraz zhierarchizowane i scentralizowane) nazywane są zbiurokratyzowanymi.

Jednym z podstawowych zadań kierujących firmą jest skuteczne powodowanie zachowań jej pracowników na realizację celów. Odbywa się to przez celowe tworzenie systemu wzorców działania, będącego zbiorem norm i dyrektyw wyznaczających pożądane przez organizację zachowania się ludzi w określonych sytuacjach organizacyjnych. W przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującymi regułami konieczne jest działanie regulacyjne poprzez stosowanie sankcji organizacyjnych w postaci kary o różnym stopniu dolegliwości, zależnym od stopnia sprzeczności działania z obowiązującym wzorcem.
Wymóg sprawności zarządzania stawia kierującym organizacją konieczność utrwalenia celów i struktury organizacyjnej w sposób graficzny, przez stworzenie systemów wzorców działania właściwych dla danej instytucji. Proces ten nazywa się formalizacją i uznać go należy za jeden z podstawowych warunków sprawnościowych.


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
4. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
6. Podstawy zarządzania strategicznego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Formalizacja
Ocena: 8.68/10
Liczba głosów: 10

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa