Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Fundusze hedgingowe

Jest to najciekawsza i najbardziej popularna kategoria inwestycji alternatywnych. Inwestują one praktycznie we wszystkie możliwe aktywa, co odróżnia je od klasycznych funduszy inwestycyjnych. Pojęcie hedging wiąże się z pierwszymi tego typu instytucjami i oznacza tzw. transakcje zabezpieczające (ang. hedging), których zarządzający dokonywali w celu poprawy wyników. Obecnie zabezpieczanie portfela stanowi tylko jedną z technik, sama zaś nazwa ma wyłącznie historyczne korzenie.

Jak wyżej wspomniano fundusze hedgingowe, mogą osiągać zyski niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych. Dzieje się tak dzięki specyfice procesu inwestycyjnego. Fundusze te mogą bowiem zajmować zarówno pozycje długie i czerpać zyski ze wzrostu rynków, jak i pozycje krótkie, przynoszące zyski wtedy, gdy rynki spadają. Znakomita większość funduszy hedgingowych, nawet tych, które de facto są funduszami niemieckimi, brytyjskimi czy amerykańskimi, jest rejestrowana w jurysdykcjach o sprzyjających uregulowaniach prawnych, które stały się centrami dla tego sektora.

Swoboda wyboru polityki inwestycyjnej sprawia, że fundusze hedgingowe korzystają z wielu innowacyjnych strategii inwestycyjnych, które przynoszą swoim inwestorom lukratywne korzyści. Co więcej, fundusze te tworzą wciąż kolejne unowocześnione strategie. Jest ich tak wiele, że w praktyce bardzo trudno je sklasyfikować. Mają z tym problem nawet instytucje aktywnie specjalizujące się w inwestycjach alternatywnych. Z całą pewnością można mówić o ponad trzydziestu kategoriach inwestycyjnych z podziałami pod względem rodzaju procesu inwestycyjnego, rodzaju aktywów będących głównym przedmiotem transakcji, geograficznego rozłożenia inwestycji na świecie oraz wielu innych strategiach kombinowanych z elementów różnych kategorii. Jak widać różnorodność jest więc ogromna.

Strategie funduszy hedgingowych opierają się na:
• transakcjach arbitrażowych,
• transakcjach na rynkach terminowych,
• fuzjach i przejęciach,
• inwestycjach w trudne długi,
• inwestycjach na podstawie globalnych tendencji makroekonomicznych,
• inwestycjach w wyrafinowane instrumenty pochodne,
• inwestycjach na rynkach surowców.

Najczęściej stosowane strategie funduszy hedgingowych
• Market Neutral – zajmują przeciwne pozycje w skorelowanych instrumentach finansowych, wykorzystując odchylenia od średniej różnicy w cenach walorów.
• Global Macro – inwestują w waluty, obligacje, akcje oraz instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje), związane z gospodarkami konkretnych krajów, antycypując tendencje makroekonomiczne.
• Emerging Markets – inwestycje obejmują najczęściej akcje i instrumenty pochodne z krajów wkraczających na ścieżkę szybkiego rozwoju.
• Distressed Securities – inwestycje obejmują długi oraz akcje firm będących w trudnej sytuacji finansowej, gdzie zarządzający antycypują wyjście firm z problemów finansowych i dobry wynik restrukturyzacji upadających przedsiębiorstw.
• Market Timing – środki przesuwane są pomiędzy różnymi klasami aktywów, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej na poszczególnych rynkach.
• Short Selling – strategia polega na zajmowaniu pozycji krótkiej w przewartościowanych akcjach i późniejszym odkupieniu ich po niższej cenie.
• Special Situation – fundusze wykorzystujące specyficzne sytuacje rynkowe jak przejęcia, fuzje czy też restrukturyzacje przedsiębiorstw.
• Trend Following – strategie mechaniczne, wykorzystujące długoterminowe trendy i dywersyfikację rynkową.

Decyzje inwestycyjne mogą opierać się na opinii zarządzającego lub na analizie transakcyjnego systemu komputerowego, który wyklucza subiektywną ocenę sytuacji rynkowej oraz emocje osób zawierających transakcje. Fundusze hedgingowe mogą stosować znacznie bardziej zaawansowane techniki kontroli ryzyka niż tradycyjne fundusze inwestycyjne i elastycznie dopasowywać się do sytuacji, szybko pozbywając się pozycji przynoszących straty i uwalniając kapitał do nowych, znacznie lepiej rokujących transakcji.

W porównaniu z rynkiem akcji i obligacji, dywersyfikacja rynkowa jest możliwa do znacznie większej ilości niezależnych od siebie instrumentów. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka i uniknięcie, bądź przynajmniej zminimalizowanie stratnych okresów. Jednak nie każdy fundusz ma taki sam profil ryzyka. Stopa zwrotu niektórych funduszy sięga rzędu kilku procent rocznie, ale są i takie które przynoszą trzycyfrowe zyski. Naturalnie wiąże się z tym odpowiedni poziom podejmowanego ryzyka.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Prywatyzacja - referat 11
- Prywatyzacja - referat 11
- Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 14
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22
- Nowe produkty bankowe - referat 0
- Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin 37
- Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 20

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Inwestycje » Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe
Ocena: 9.8 / 10
Liczba głosów: 7 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować