MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Funkcje budżetu państwa

To:
1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza,
2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą,
3. funkcja alokacyjna,
4. funkcja stabilizacyjna

Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana jest z faktem, że w każdym budżecie muszą być określone źródła dochodów w rozmiarach zapewniających pokrycie wydatków. Wydatki określane są prowadzona polityką społeczno-ekonomiczną. Dochody budżetu pochodzą natomiast głównie z :
- podatków,
- ceł,
- dochodów z tytułu praw własności i sprzedaży majątku państwowego,
- nadwyżki sektora państwowego,
- różnorodnych opłat pochodzących z tytułu świadczenia przez państwo pewnych odpłatnych usług,

Funkcja redystrybucyjna ma na celu zmniejszenie nadmiernych różnic w dochodach poszczególnych grup (zbyt duże różnice dochodowe mogą doprowadzić do problemów społecznych np. strajków), tworzenie warunków tzw. bezpieczeństwa socjalnego oraz ograniczanie marginesu ubóstwa i nędzy. Funkcje redystrybucyjne wykonuje się za pomocą:
- progresywnego systemu podatkowego ( im wyższe dochody tym wyższe stopy procentowe) i stosowania ulg i zwolnień podatkowych,
- budżetowe transfery czyli płatności z tytułu różnych świadczeń społecznych. Transfery dzielimy na zastępujące dochód i uzupełniające dochód. Transfery są to wydatki budżetowe, którym nie towarzyszą świadczenia zwrotne. ( np. emerytury). Transfery zastępujące dochód to te, które otrzymujemy w przypadku utraty prawa do określonego dochodu (np. emerytury, renty inwalidzkie, zasiłek dla bezrobotnych).
Transfery uzupełniające dochody – zaliczmy do nich np. zasiłki rodzinne, jednorazowe zasiłki socjalne,

Funkcja alokacyjna budżetu ma na celu dokonanie właściwej alokacji czyli rozmieszczenia zasobów czynników produkcji w gospodarce. Państwo poprzez  wydatki budżetowe pokazuje, informuje jakie kierunki rozwoju gospodarki są pożądane.

Funkcja stabilizacyjna – dotyczy ingerencji państwa w momencie zachwiania koniunktury gospodarczej
- recesja , zła koniunktura gosp.
- dynamiczny rozwój gospodarczy – należy ja przyhamować
- równowaga


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Funkcje budżetu państwa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Budżet państwa - praca 19
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Budżet państwa - referat 6
- Wydatki publiczne 17
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Funkcje budżetu państwa


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Funkcje budżetu państwa
Ocena: 9/10
Liczba głosów: 91

Zaloguj się, aby zagłosować