| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Wydatki gospodarstw domowych
- Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4
- Pieniądz i jego funkcje
- Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera
- Autonomiczne stabilizatory koniunktury
- Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym


Zagadnienie należy do kategorii:


Funkcje budżetu państwa
Funkcje budżetu państwa - To:
1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza,
2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą,
3. funkcja alokacyjna,
4. funkcja stabilizacyjna

Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana jest z faktem, że w każdym budżecie muszą być określone źródła dochodów w rozmiarach zapewniających pokrycie wydatków. Wydatki określane są prowadzona polityką społeczno-ekonomiczną. Dochody budżetu pochodzą natomiast głównie z :
- podatków,
- ceł,
- dochodów z tytułu praw własności i sprzedaży majątku państwowego,
- nadwyżki sektora państwowego,
- różnorodnych opłat pochodzących z tytułu świadczenia przez państwo pewnych odpłatnych usług,

Funkcja redystrybucyjna ma na celu zmniejszenie nadmiernych różnic w dochodach poszczególnych grup (zbyt duże różnice dochodowe mogą doprowadzić do problemów społecznych np. strajków), tworzenie warunków tzw. bezpieczeństwa socjalnego oraz ograniczanie marginesu ubóstwa i nędzy. Funkcje redystrybucyjne wykonuje się za pomocą:
- progresywnego systemu podatkowego ( im wyższe dochody tym wyższe stopy procentowe) i stosowania ulg i zwolnień podatkowych,
- budżetowe transfery czyli płatności z tytułu różnych świadczeń społecznych. Transfery dzielimy na zastępujące dochód i uzupełniające dochód. Transfery są to wydatki budżetowe, którym nie towarzyszą świadczenia zwrotne. ( np. emerytury). Transfery zastępujące dochód to te, które otrzymujemy w przypadku utraty prawa do określonego dochodu (np. emerytury, renty inwalidzkie, zasiłek dla bezrobotnych).
Transfery uzupełniające dochody – zaliczmy do nich np. zasiłki rodzinne, jednorazowe zasiłki socjalne,

Funkcja alokacyjna budżetu ma na celu dokonanie właściwej alokacji czyli rozmieszczenia zasobów czynników produkcji w gospodarce. Państwo poprzez  wydatki budżetowe pokazuje, informuje jakie kierunki rozwoju gospodarki są pożądane.

Funkcja stabilizacyjna – dotyczy ingerencji państwa w momencie zachwiania koniunktury gospodarczej
- recesja , zła koniunktura gosp.
- dynamiczny rozwój gospodarczy – należy ja przyhamować
- równowaga


Funkcje budżetu państwa - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Budżet państwa - praca 19
- Wydatki publiczne 17
- Budżet państwa - referat 6


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Funkcje budżetu państwa
Ocena: 9.16/10
Liczba głosów: 8

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa