MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Gospodarka centralnie planowana

Kojarzona zwykle z systemem socjalistycznym lub komunistycznym, w którym występuje kolektywna własność ziemi i kapitału. Domeną Państwa jest planowanie alokacji zasobów na trzech ważnych szczeblach:

- Państwo planuje alokację zasobów na cele bieżącej konsumpcji i na inwestycje

- Państwo planuje produkcję każdego przedsiębiorstwa, określa stosowane techniki produkcji, a także zapotrzebowanie na siłę roboczą i inne czynniki produkcji. W celu zapewnienia dostępności owych czynników produkcji, prowadzi się analizę nakładów i wyników ze względu na to, iż wszystkie gałęzie gospodarki (przedsiębiorstwa) są traktowane jako użytkownicy nakładów pochodzących z innych gałęzi gospodarki oraz dostawcy produktów do konsumentów i innych gałęzi gospodarki. Na przykład w przemyśle stalowym nakładami są rudy żelaza i węgiel (uzyskany z kopalni węgla i rudy), a wynikiem są produkty stalowe wykorzystywane w budownictwie i przemyśle transportowym. Za pomocą takiej analizy Państwo stara się dopasować nakłady i wyniki wszystkich gałęzi gospodarki – zaplanowany popyt na produkty wszystkich gałęzi odpowiadać musi zaplanowanej produkcji.

- Państwo planuje podział wytworzonych produktów pomiędzy konsumentów. Redystrybucja wytworzonych dóbr zależy od polityki rządu – albo bierze pod uwagę potrzeby ludności albo opiera się na zasadzie wedle, której większy udział w konsumpcji mają ci, którzy więcej wytwarzają (stwarza to bodziec do bardziej intensywnej pracy). Dobra i usługi mogą być rozdzielane bezpośrednio (np. kartki) lub też poprzez podział dochodów pieniężnych (swoboda w wydatkowaniu, Państwo mimo wszystko ma wpływ na strukturę wydatków poprzez odpowiednią politykę cenową).

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Gospodarka centralnie planowana. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami 15
- Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) 23
- Globalizacja - praca 23
- Cechy społeczeństwa rynkowego 10
- Wykłady z geografii ekonomicznej 11
- Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 15
- Historia gospodarcza - zagadnienia 45

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Gospodarka » Gospodarka centralnie planowana


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Gospodarka centralnie planowana
Ocena: 8.6/10
Liczba głosów: 25

Zaloguj się, aby zagłosować