| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
- Reklama usług agroturystycznych
- Produktu agrturystycznego
- Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota
- System gromadzenia informacji o rynku
- Istota i znaczenie marketingu usług


Zagadnienie należy do kategorii:


Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota
Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota - Jednym z istotnych celów marketingowych każdej firmy jest obok np. zwiększenia udziału w rynku również zbudowanie pozytywnego wizerunku.
Wizerunek firmy w literaturze międzynarodowej określony jest mianem 'image' (firmy). Termin ten jest trudny do jednoznacznego przetłumaczenia na język polski. Pochodzi z łaciny i oznacza wzór, obraz, wizerunek, odbicie albo marzenie senne, urojenie. W języku angielskim określenie to można interpretować jako przedstawienie, spektakl.

W języku polskim można przyjąć odpowiednik 'wizerunek', lecz nie oddaje on w pełni znaczenia słowa 'image'. Wg Słownika Języka Polskiego 'wizerunek' to podobizna, wyobrażenie, portret, obraz np. przedmiotów, osób, organizacji itd.
Wizerunek firmy można zdefiniować jako obraz, wyobrażenie o niej w otoczeniu w którym działa, stanowiące reakcję tego otoczenia na przekazywane przez firmę bodźce.

Jest on więc odzwierciedleniem w świadomości odbiorców (klientów) tego co określa się mianem tożsamości firmy czyli celów, treści i form działania które chce przekazać i utrwalić w otoczeniu.
Wizerunek w takim rozumieniu jest obrazem subiektywnym, niekoniecznie więc musi się pokrywać z rzeczywistością.

Wizerunek pożądany jest wizerunkiem docelowym, do którego przedsiębiorstwo zmierza w horyzoncie długookresowym. Krótkookresowo jest ono w stanie osiągnąć co najwyżej wizerunek optymalny w danym momencie, będący kompromisem realnie możliwym do osiągnięcia.

Image jest zlepkiem sądów, opinii, nastawień i faktów, a każdy tworzący go element może wpłynąć nań pozytywnie lub negatywnie.
Podkreślić należy fakt, że często wizerunek firmy jest trudny do odróżnienia od wizerunku usług przez nią świadczonych, gdyż jest utożsamiany z sumą wyobrażeń właśnie o tych usługach.

Image gospodarstwa jest gwarantem jakości i pewności, zaś usługi w nim świadczone odpowiednią jakością i użytecznością potwierdzają ten image.
W przypadku firm usługowych, dąży się do jednoznacznego kojarzenia firmy i jej usług w świadomości nabywców. Image usługodawcy (usługi są niematerialne) jest wyznacznikiem klasy usługi.

Image jest skutkiem oddziaływania trzech czynników, składających się na tożsamość firmy:
1. jej postawy – charakteryzuje ją misja i filozofia działania
2. jej zachowań wobec otoczenia
3. jej systemu identyfikacji audiowizualnej obejmującego elementy graficzne, plastyczne, architektoniczne, wyposażenie wnętrz – wyróżniających dane gospodarstwo agrotury-styczne. Są to cechy budynków, ich wyposażenie, nazwa, logo, papier firmowy itp.

Istotą kształtowania wizerunku firmy jest wyrobienie u obecnych i potencjalnych klientów przekonania, że korzystając z jej produktów (usług) mogą liczyć na zaspokojenie w maksymalnym stopniu swoich potrzeb i oczekiwań. Również potrzeb i oczekiwać emocjonalnych, gdyż najczęściej konsument kupuje coś więcej ponad usługi i korzyści. Nabywa on także wyobrażenia, przy czym względy uczuciowe związane z produktem (usługą) często mają przy okazji zakupu o wiele większą siłę oddziaływania niż czynniki rozumowe.


Image (wizerunek) firmy - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Test z marketingu 8


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa