| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Teoria X i teoria Y - Douglas McGregor
- Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa
- Czym jest motywacja pracowników
- Jakimi cechami powinien odznaczać się kierownik
- Cele systemu wynagrodzeń
- Projektowanie systemu wynagrodzeń


Zagadnienie należy do kategorii:


Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Istota zarządzania zasobami ludzkimi - Zarządzanie zasobami ludzkimi to wszelkie działania organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

Trzeba pamiętać, że gospodarowanie zasobami ludzkimi odbywa się w ciągle zmieniającym się otoczeniu, dla którego szczególnie ważne są:
- strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi: niewłaściwe planowanie zasobów ludzkich może spowodować spiętrzenia naboru przeplatające się z okresowymi zwolnieniami, co jest bardzo kosztowne z punktu widzenia wypłat zasiłków dla bezrobotnych czy wydatków szkoleniowych. Nieprzemyślane systemy wynagrodzeń nie pozwalają na przyciąganie, utrzymanie i motywowanie dobrych pracowników, a przestarzałe praktyki w dziedzinie naboru kadr mogą narażać firmę na kosztowne i kłopotliwe skargi sądowe, na dyskryminowanie jednostki czy grupy.

- prawne otoczenie: poszczególne aspekty stosunków między pracownikami a pracodawcą regulowane są różnymi aktami prawnymi, co dotyczy zwłaszcza: równych szans zatrudnienia, wynagrodzeń i świadczeń, stosunków pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa

- zmiany społeczne: wywierają wpływ na sposób wzajemnego oddziaływania organizacji i pracowników, wiele dziedzin cierpi na niedobór wykwalifikowanych pracowników; w rezultacie organizacje muszą polegać na pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i ponosić większe wydatki na przyuczanie swoich pracowników do bardziej złożonych prac. Ważnym problemem staje się zatrudnianie wedle woli czyli tradycyjne spojrzenie na miejsce pracy, zgodnie z którym organizacje mogą z dowolnego powodu zwalniać swoich pracowników (ostatnie orzeczenia sądowe ograniczają tę formę zatrudniania).


Istota zarządzania zasobami ludzkimi - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Istota motywacji 10


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Ocena: 9.82/10
Liczba głosów: 8

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa