MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Istotna cecha TQM

Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników, w tym kierownictwa, których zgodnie z tą filozofią, dzięki stwarzanym wyważonym systemom doceniania i nagradzania, zachęcą się do kreatywnego, innowacyjnego włączenia się w rozwój firmy.

TQM sprowadza się do poszukiwania możliwości i rezerw rozwoju firmy. Dąży także do skonkretyzowania wizerunku i charakteru przedsiębiorstwa.

Total Quality Management nie skupia się na utrzymaniu jakości na stałym i dobrym poziomie. Przedsiębiorstwa pracujące w zgodzie z jej zasadami  stale poszukują takich rozwiązań, dzięki którym nie tylko procesy stają się coraz doskonalsze, bo to przecież na dobrą sprawę wcale przeciętnego klienta nie musi interesować, ale dbają również o ciągły rozwój swoich wyrobów, korzystniejszą dla siebie i zdobywanego rynku ekonomikę ich wytwarzania, coraz wyższą ich jakość, na co pozwala między innymi doskonałe rozpoznanie i wyprzedzenie potrzeb klienta oraz porównywanie swoich osiągnięć z osiągnięciami konkurencji.

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Logistyka » Istotna cecha TQM


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.9/10
Liczba głosów: 117

Zaloguj się, aby zagłosować