Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Just in time

JiT to system organizacji dostaw w przedsiębiorstwie wszelkich elementów zaopatrzeniowych obejmujących: materiały, części zamienne, podzespoły, półfabrykaty itp., ściśle wg zgłoszonego przez odbiorcę zapotrzebowania, bezpośrednio na stanowisko pracy (linię produkcyjną) – dokładnie na czas.

Taki system dostaw ściśle zsynchronizowanych w czasie z harmonogramem procesu wytwórczego (z pominięciem magazynów) pozwala na obniżenie kosztów oraz nakładów kapitałowych wyniku znacznego ograniczenia (a nawet wyeliminowania) pomieszczeń i powierzchni magazynowych oraz radykalnego zmniejszenia środków obrotowych zamrożonych pod postacią zapasów.

Celem stosowania metody Just In Time jest jak sama nazwa wskazuje, która wywodzi się z języka angielskiego i oznacza w wolnym tłumaczeniu ściśle na czas pozwala na terminową realizację dostaw w taki sposób aby nie zdestabilizować procesów wytwórczych toczących się w przedsiębiorstwie. Zakres stosowania tej metody oraz dobór narzędzi wynika ze specyfiki struktury organizacyjnej, systemu i zakresu produkcji, rodzaju świadczonych usług itd.

Do głównych zadań tej metody należy poprawa efektywności produkcji oraz oddziaływanie na kształtowanie się kosztów. Istotą Just In Time jest realizacja dostaw dokładnie w momencie kiedy istnieje na nie zapotrzebowanie co przyczynia się do niewątpliwej redukcji kosztów działalności związanych z magazynowaniem towarów.

Skuteczność wdrażania tejże metody zależy w głównej mierze od znalezienia równowagi pomiędzy elastycznością dostawców a stałością użytkowników, przy właściwym zaangażowaniu kierownictwa, pracowników oraz wykorzystaniu zalet pracy zespołowej.

Wprowadzanie programu Just in time wymaga budowania długoterminowych związków producent-dostawca zmierzających do ograniczania liczby tych ostatnich. Korzystanie z jednego pełnego źródła dostaw określonego komponentu gwarantuje możliwość realizacji małych zamówień w krótkich odstępach czasu.

Warunkiem istnienia spójnego systemu dostaw opartego na ograniczonej i ściśle wyselekcjonowanej liczbie kooperantów jest sprawnie funkcjonująca komunikacja oraz ustalone kryteria jakościowe.

Program Just in time wymaga pełnego zaangażowania wszystkich zatrudnionych w ciągłe usprawnianie. Należy jednak pamiętać, że główną zasadą Just in time jest dokonywanie zmian dopiero z chwilą uzyskania całkowitej pewności co do gotowości organizacji.

Powszechnie uznaje się, iż omawianą metodę należy wprowadzać sukcesywnie, nie oczekując szybkich rezultatów. Zakłada się przy tym, że pełne wprowadzenie metody Just in time wymaga od 5 do 7 lat. Okres funkcjonowania Just in time, podobnie jak i zarządzania przez jakość, uważa się za nieograniczony, ponieważ jedynie niekończące się usprawniania oraz redukcja strat gwarantują uzyskanie długookresowej przewagi konkurencyjnej.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Just in time - referat 19
- Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie 14
- Efekty zarządzania logistycznego 13
- Sterowanie zapasami - referat 32
- Ocena pracowników 15
- Zagadnienia na egzamin z marketingu 24
- Ściąga z podstaw marketingu 7

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Logistyka » Just in time

Just in time
Ocena: 8.2 / 10
Liczba głosów: 117 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować