Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Klasyczna szkoła angielska czyli ekonomia klasyczna

Kierunek ekonomii, który powstał w 2. poł. XVII w. za sprawą W. Petty'ego i P. Boisguilleberta, a szczytowy poziom i pełną dojrzałość osiągnął na przełomie XVIII i XIX w. w pracach A. Smitha Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776) i jego kontynuatora - D. Ricardo Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania (1817). Do jego przedstawicieli zalicza się m.in. także J.B. Saya, P. Malthusa, J.S. Milla, J.C. Simonde de Sismondiego i J.R. McCullocha.

Klasyczna szkoła angielska sformułowała pierwszy zwarty system naukowy, dając podstawy wyodrębnienia się ekonomii jako samodzielnej nauki. Głównym przedmiotem jej zainteresowań był problem tworzenia i powiększania bogactwa. Za jego źródło uznano pracę, formułując teorię wartości opartej na pracy. Poszukiwano czynników perspektywicznego wzrostu produkcji i warunków jego maksymalizacji.

Uznanie pracy za źródło wartości doprowadziło klasyków (Ricardo) do sformułowania zasad podziału produktu społecznego pomiędzy robotników, przedsiębiorców i właścicieli ziemskich i wykazania, że to, co w trakcie podziału zyskuje jedna grupa, odbywa się kosztem drugiej. Gospodarkę rozpatrywano jako organizm, w którym zmiana jednego z członów wywołuje automatycznie zmiany innych członów, dzięki działaniu "niewidzialnej ręki rynku". Ta część ich rozważań stała się istotnym elementem sformułowanej później teorii mechanizmu rynkowego.

W dziedzinie funkcjonowania gospodarki przedstawiciele ekonomii klasycznej stali więc zdecydowanie na pozycjach liberalizmu, poświęcając wiele uwagi wykazaniu szkodliwości ingerencji państwa w życie gospodarcze. Sformułowali pojęcie "homo oeconomicus", człowieka ekonomicznego, który sam najlepiej wie, co jest dla niego korzystne. Byli także zwolennikami wolnego handlu międzynarodowego, tworząc teoretyczną podbudowę tego poglądu w postaci teorii kosztów komparatywnych, ilościowej teorii pieniądza i międzynarodowych ruchów kruszców.

Krytyka ekonomii klasycznej stała się podstawą powstania trzech kierunków myśli ekonomicznej: historycznego, subiektywistycznego i marksistowskiego.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Historia myśli ekonomicznej - opracowanie 25
- Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej 29
- Polityka monetarna - referat 20
- Ekonomia matematyczna cz. 3 3
- Zagadnienia z geografii ekonomicznej 12
- Pieniądz i polityka monetarna 12
- Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki 17

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Historia myśli ekonomicznej » Klasyczna szkoła angielska czyli ekonomia klasycznaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 7.5/10
Liczba głosów: 9

Zaloguj się, aby zagłosować