MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Koncepcja lean management

Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa.

Sama koncepcja nosi nazwę amerykańską, jednak jej rodowód jest japoński: W pewnym momencie rozwoju, przed koncernem samochodowym Toyota stanął problem braku zasobów. Znaleziono rozwiązanie, które wkrótce zastosowali i inni japońscy producenci aut. Polegało ono najogólniej rzecz biorąc, na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych, czasu, itd.

Istotą metody jest uzyskanie wysokiej produktywności produkcji i pracy, sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości produkcji usług oraz pozytywnych wyników ekonomicznych. Osiąga się to przez wprowadzenie szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

Celem tej metody jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków gospodarowania w drodze głębokich przekształceń organizacji i funkcjonowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji lean jest powolnym i ciągłym procesem wprowadzenia radykalnych i całościowych zmian wszystkich struktur, procesów i ról (tzn. w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej, w strukturze majątku, sposobach organizacji i zarządzania, w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników). Punktem wyjścia do tych zmian jest skorygowanie dotychczasowej koncepcji organizacji.

Metoda 'odchudzonego' zarządzania zakłada usprawnienie wszystkich mechanizmów projektowych, wytwórczych i usługowych. Przechodzenie do nowych zasad i metod wymaga stałego, długotrwałego procesu uczenia się (reorganizacja np. produkcji nie odbywa się według standardowych wzorców) i nie da się tych zmian przeprowadzić w krótkim okresie czasu.

Zasadniczym przesłaniem koncepcji lean management, obok zdejmowania nadmiernego balastu, jest unikanie wszelkiego marnotrawstwa. Należy się też skupić na odcinkach działalności stanowiących tzw. wąskie gardła. Lean management polega również na wydzieleniu z firmy pewnych funkcji i obszarów oraz przeniesieniu ich do wyspecjalizowanych agend i przedsiębiorstw.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Koncepcja lean management. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Lean management - referat 10
- Ściąga z podstaw marketingu 7
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Koncepcja lean management


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Koncepcja lean management
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 10

Zaloguj się, aby zagłosować