MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Koncepcja marketingu mix

Ojcem koncepcji znanej pod nazwą 'marketing mix' (inaczej: koncepcja 4P) był Neil H. Borden – profesor Uniwersytetu Harvarda w USA.

Marketing mix jest to zbiór celowo ukształtowanych instrumentów, za pomocą których przedsiębiorstwo chce oddziaływać na rynek, na którym działa.

Elementami marketingu mix są cztery zmienne zależne: Produkt, Dystrybucja, Cena i Promocja.

Te cztery elementy marketingu mix, w codziennej działalności firmy ulegają przekształceniu w cztery grupy strategii marketingowych:

Product (Produkt) - Strategia produktu
Place (Dystrybucja) - Strategia dystrybucji
Price (Cena) - Strategia ceny
Promotion (Promocja) - Strategia promocji

Współczesna teoria marketingowa uzupełnia cztery elementy marketingu mix sformułowane przez Neila Bordena o piąte 'P' czyli o Personel – kadry zarządzające i pracownicze.

Jeden z teoretyków marketingu Erobert Lauterborn wymienione 4 x P nazywał czwórką sprzedawcy i zestawiał z określoną przez siebie 4 x C czyli czwórką klienta:

Customer needs and wants (potrzeby i pragnienia klienta)
Cost to the customer (koszt dla klienta)
Convienience (wygoda zakupu)
Communication (dostarczanie informacji)

Cechą charakterystyczną marketingu mix jest utworzenie takiej jego struktury wewnętrznej, przez zintegrowanie i odpowiedni dobór elementów, by działania przedsiębiorstwa w zakresie marketingu wykazywały dużą skuteczność i efektywność. Należy więc poszukiwać takich wariantów połączenia elementów marketingu mix, które najlepiej te warunki spełniają.

Dobór produktu przeprowadza się spośród różnych odmian produktu o rozmaitych właściwościach, preferując te, które najlepiej zaspokajają potrzeby i aspiracje konsumentów oraz zapewniają przewagę nad konkurencją, eliminując zaś produkty nie spełniające tych warunków. Trzeba podkreślić, że zdolność poszczególnych produktów do sprostania tym wymaganiom może mieć różne natężenie i tu należy również wybrać w kontekście pozostałych elementów marketing mix.

Wybór ceny następuje między różnymi jej poziomami z uwzględnieniem polityki ustalania cen stosowanej przez producenta. Cena powinna zachęcać do zakupu produktu przez nabywców, a jednym z najważniejszych wyznaczników jej poziomu jest analiza cen konkurencyjnych produktów.

Poszukiwanie właściwego sposobu dystrybucji, wśród różnych wariantów układu kanałów dystrybucyjnych, oraz formy obiegu produktu wyznacza sprawność dotarcia do konsumenta, współpraca z hurtownikiem i handlem detalicznym oraz minimalizowanie kosztów sprzedaży. System komunikowania się z otoczeniem obejmuje sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, reklamę oraz public relations, wybór  zaś, a także kombinacja tych systemów, muszą być dostosowane do rodzaju produktu, charakteru rynku i kategorii nabywców.

Decydujący wpływ na dobór sposobu promocji ma ich skuteczność w danych warunkach oraz koszty. Idealne rozwiązanie koncepcji marketingu mix byłoby takie, w którym wszystkie elementy, a więc produkt, cena, dystrybucja i promocja, osiągają swój optymalny poziom. Jest ono w praktyce prawie niemożliwe. Produkt może na przykład odznaczać się dobrymi właściwościami i jakością, ale nie można dostosować do niego odpowiedniej ceny, gdyż nie pozwalają na to ceny wyrobów konkurencyjnych. Podobnie można zdecydować się na tańszy sposób dystrybucji, ale nie może on jednak gwarantować dotarcia produktu do konsumenta we właściwym czasie. Można również obniżyć cenę wybierając mniej kosztowną formę promocji, ale należy liczyć się ze spadkiem sprzedaży. Za najbardziej korzystne uważa się więc takie rozwiązanie, które w najmniejszym stopniu odbiega od idealnego rozwiązania koncepcji marketing mix.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Koncepcja marketingu mix. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykłady z marketingu - opracowanie 22
- Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C 3
- Czym jest marketing? 15
- Ściąga z marketingu 2 2
- Ściąga z podstaw marketingu 7
- Zagadnienia na egzamin z marketingu 24
- Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu 6
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Koncepcja marketingu mix


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Finansowanie przedsiębiorstw
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Koncepcja marketingu mix
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 110

Zaloguj się, aby zagłosować